Gemeente Assen geeft als eerste onderzoeksjournalisten toegang tot documenten over Shell en NAM

Shell Papers

De gemeente Assen heeft onderzoeksjournalisten van Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) en Follow The Money (FTM) maandag toegang gegeven tot tweeduizend documenten over de zogeheten Shell-papers.

Dat meldt FTM op haar website. Hiermee is de gemeente Assen de eerste van de zeventien bestuursorganen die de journalisten inzage geeft in de documenten over Shell. In totaal gaat het om 16.799 pagina’s met correspondentie, beleidsstukken en onderzoeksrapporten over onder andere ‘sponsoring’, ‘bodemverontreiniging’, het ‘grote velden beleid’ (aardgas) en ‘schaderegelingen’.

Invloed

De documenten worden door PAJ en FTM gebruikt voor een onderzoek naar de invloed van Shell op de Nederlandse rijksoverheid, maar ook op die van lagere overheden zoals Assen en Groningen.

Het Platform Authentieke Journalistiek vroeg anderhalf jaar geleden alle overheidsdocumenten over Shell sinds 2005 op. Dat gebeurde met een verzoek op de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB). In totaal zeventien bestuursorganen - ministeries, provincies en gemeenten - kregen zo’n verzoek. Daar zitten de gemeenten Assen en Groningen en de provincies Drenthe en Groningen ook bij. Deze vier bestuursorganen werken mee met openbaarmaking.

Openbaarmaking

In oktober stelden de journalistieke platforms nog dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de openbaarmaking van de documenten nog probeerde te frustreren. Dit gebeurde nadat EZK een zienswijze bij de gemeente Assen indiende met het verzoek om het hele WOB-verzoek buiten behandeling te laten, omdat het niet voldoende is gespecificeerd. Daarna verzocht EZK nog om sowieso te wachten met openbaarmaking van de documenten die van het ministerie afkomstig zijn. De gemeente Assen veegde beide verzoeken van tafel.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe