Gemeente Hoogeveen gunt dorpshuis Nieuwlande meer tijd ('Nog geen nieuw bestuur door coronacrisis')

MFC De Opsteker in Nieuwlande Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen wil het tijdelijke bestuur van multifunctioneel centrum (mfc) De Opsteker in Nieuwlande voortzetten tot 31 december van dit jaar. Door de coronacrisis lukt het niet om voor 1 augustus een nieuw stichtingsbestuur te formeren, stelt het college.

Die datum gold als deadline, zo besloot de gemeenteraad begin februari van dit jaar. Indien er voor 1 augustus geen nieuw stichtingsbestuur wordt gevonden, dan sluit het dorpshuis binnen het mfc. Maar het college gunt Nieuwlande, vanwege de coronacrisis, meer tijd.

Bestuurscrisis

Het stichtingsbestuur van De Opsteker stapte begin dit jaar per direct op. Volgens de toenmalige bestuursleden was het financieel gezond krijgen van het multifunctioneel centrum een te grote verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers. “Het water staat ons aan de lippen,” stelde het bestuur.

De gemeente Hoogeveen slaagde er niet in om ‘verschillen van inzicht’ weg te nemen. Een laatste poging op 20 januari bleef vruchteloos: het bestuur zag het niet zitten. De gemeente neemt de taken tot 1 augustus over, zo was de afspraak met de raad.

Vertraging door coronacrisis

Het college stelt de gemeenteraad donderdag voor om die einddatum met vijf maanden op te rekken. Volgens B en W heeft de werving van nieuwe bestuursleden door de coronacrisis vertraging opgelopen.

Half maart moest De Opsteker vanwege de landelijk afgekondigde maatregelen de deuren sluiten. ,,De eerste weken heeft het tijdelijke bestuur niet actief in het dorp kunnen werven naar nieuwe bestuursleden’’, schrijft het college aan de raad. ,,Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk.’’

Via lokale en sociale media is wel doorgezocht. Volgens het college zijn er ‘verschillende (positieve) reacties’ uit het dorp op binnengekomen en zijn er gesprekken geweest, gericht op het overeind houden van het dorpshuis.

‘Potentiële nieuwe bestuursleden’

,,Er zitten potentiële nieuwe bestuursleden bij’’, stelt het college, ,,maar daarvoor zijn nog vervolggesprekken nodig.’’ Dat kost volgens de gemeente meer tijd, zodat het ultimatum van 1 augustus niet gehaald wordt.

Inmiddels is de begroting van het dorpshuis opnieuw tegen het licht gehouden. Het nieuw te formeren bestuur wordt niet meer verantwoordelijk voor beheer van het totale gebouw, maar alleen voor het dorpshuis.

Extra inkomsten

Volgens de gemeente zijn er ‘reële mogelijkheden’ om extra inkomsten te vergaren, zonder dat dit direct tot een flinke kostenverhoging leidt voor het dorp. ,,Daarnaast hebben zich de laatste weken ook nieuwe huurders voor de verschillende ruimtes in het mfc gemeld. Dit biedt alleen maar perspectief voorde toekomst.’’

De gemeenteraad was begin februari kritisch over het gevoerde proces rond De Opsteker, waar de problemen zich al in 2018 aandienden. Het toenmalige bestuur meldde zich bij de gemeente over de zorgelijke financiële situatie. Er was een tekort van 6700 euro op de begroting.

‘Trek niet de coronakaart’

In februari noemde de VVD de deadline van 1 augustus ‘niet realistisch en haalbaar’. De partij vraagt zich af wat het college tot dusver heeft ondernomen. ,,Voor ons is het belangrijkste dat de dorpshuisfunctie behouden blijft’’, zegt fractievoorzitter Debbie Bruijn. ,,Ga dat regelen en trek niet de coronakaart. Het werven van nieuwe bestuursleden heeft daar niets mee te maken.’’

De VVD stemde in februari tegen, evenals D66. ,,Wij zijn nu ook tegen de verlenging van deze situatie’’, laat D66-fractievoorzitter Marin Rutgers weten. ,,De coronakaart wordt onnodig vaak getrokken als excuus voor uitstel.’’

In het moderne mfc bevinden zich een dorpshuis, peuterspeelzaal, sportzaal, spreekkamers, bar/horecagedeelte, soosruimte en twee scholen.

menu