De gemeente Meppel gaat niet inzetten op financiële prikkels om het aantal kilogram restafval terug te brengen. Daar is wethouder Jaap van der Haar duidelijk over tijdens de raadscommissie van donderdag. Dat staat ook zo in het coalitieakkoord van de gemeente.

Inwoners van de gemeente Meppel gooien nog te veel restafval weg. Vorig jaar werd er in Meppel per inwoner ongeveer 155 kilo aan restafval weggegooid. Het oorspronkelijke doel voor vorig jaar was 30 kilogram, wat een paar jaar geleden al werd bijgesteld naar 100 kilogram. Ook dat is niet gelukt.

Om het huidige streven van 120 kilogram per inwoner in 2022 en 60 kilogram in 2025 wel te halen, heeft de gemeente verschillende oplossingen bedacht. Die oplossingen vallen vooral onder service en communicatie. Diftar, waarin mensen die meer afval weggooien, meer gaan betalen, hoort daar dus niet bij.

Positieve diftar: geld terugkrijgen bij minder afval weggooien

„Is er ook een prepaid all-inclusivediftar bekend”, vraagt Anouk de Vlieg namens GroenLinks. „Dat je één keer afvalstofheffing betaalt. Als je bijzonder weinig afval inlevert, dat je dan een gedeelte terugkrijgt. Een beloning. Maar als je te veel betaalt, je niet meer hoeft te betalen.”

Dat idee kan op steun rekenen van de grootste partij in Meppel, Sterk Meppel. Maar de VVD, de tweede partij in Meppel, is tegen. „Sigaar uit eigen doos”, reageert Jan Roelof Meesters (VVD). „Betaal je in begin eerst te veel en krijg je dan later wat terug. Gaan we niet doen.” Tot en met 2022 gaat het in ieder geval niet gebeuren in Meppel. Dat heeft het college, waar zowel Sterk Meppel als VVD inzitten, afgesproken. Aan financiële prikkels kleven namelijk ook nadelen, benadrukt wethouder Jaap van der Haar.

loading

Hij vreest voor meer zwerfafval en minder goed gescheiden afval bij de invoering van diftar. Wel is volgens hem duidelijk dat gemeenten die het dichtst bij het halen van de 60 kilogram komen, die „financiële prikkel” gebruiken. De Vlieg wil weten of die gemeenten gebruik maken van haar voorstel voor een positieve prikkel. „Voor zover mij bekend is, werken die nog traditioneel. Hoe meer je stort, hoe meer je betaalt.” Van der Haar zegt dat de gemeente geen voornemen hiervoor heeft.

Meppel wil eerst inzetten op service en communicatie. Als er dan toch met een systeem of variant van diftar gewerkt gaat worden, is een uitvoerig onderzoek volgens hem op zijn plaats. Toch werkt de gemeente al met een soort diftar. „Collectieve diftar, zou je kunnen zeggen”, meent Van der Haar. „Als de kosten voor inzamelen hoger zijn, wordt de afvalstofheffing hoger. En als de kosten lager zijn, wordt de heffing verlaagd. We betalen zelf de kosten die we genereren.”

Ja/Ja-sticker

Een van de maatregelen die de gemeente wil nemen om het restafval terug te dringen, is de invoering van de Ja/Ja-sticker. Alleen huishoudens met die sticker op de brievenbus krijgen dan nog reclamedrukwerk. De gemeente wil echter wachten met invoering op een uitspraak van de Hoge Raad, aangespannen door de reclamebranche. Volgens GroenLinks is dat niet nodig. De partij meldt dat er twintig maanden zitten tussen de aanvraag en de invoer ervan. Voldoende tijd om tussentijds bij te stellen, mocht het nodig zijn, aldus De Vlieg.

„Een goede suggestie”, reageert wethouder Jaap van der Haar. Hij laat juridisch uitzoeken of dat kan. Een ander voorstel van GroenLinks waar de wethouder positief op reageert gaat over kattengrit.

Recyclebaar kattengrit

Landelijk heeft ongeveer een kwart van de huishoudens een kat. Gemiddeld gooit een katteneigenaar tussen de 50 en 100 kilogram per jaar aan kattengrit weg. Het meeste van dat materiaal is niet te verbranden, volgens De Vlieg. En als die gemiddelden doorgetrokken worden naar Meppel gaat dat volgens haar om 290.000 kilo aan kattengrit per jaar. „Terwijl er ook kattengrit is dat van gerecycled papier is. Dat is vele malen lichter en dat verbrandt wel. Het belandt dus niet op de vuilnisbult.”

Van der Haar noemt het een „heel leuk voorstel”. Hij zegt dat de gemeente het in de voorlichtingscampagne gaat meenemen, dat er ook bepaalde soorten kattengrit zijn die recyclebaar zijn. „De keuze ligt uiteindelijk bij de consument. Maar mensen erop wijzen, kan alleen maar goed zijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe