'Gemeente Noordenveld kende subsidies toe in strijd met de regels'

Het college van Noordenveld heeft de afgelopen jaren subsidies verstrekt terwijl dat in strijd was met de regels. Dat stelt de gemeente zelf in een verweerschrift tegen een afgewezen subsidieverzoek van Stichting Oost-West Kontakten.

Stichting Oost-West Kontakten, die namens de gemeente de stedenband tussen Roden en het Tsjechische Litomyšl onderhoudt, verscheen woensdagavond voor de commissie bezwaarschriften. Dit omdat zij het niet eens is met een afgewezen subsidieaanvraag. Volgens voorzitter Geert Wolters (die ook oud-PvdA-wethouder is) heeft hij in oktober 2018 een mondelinge toezegging gekregen van burgemeester Klaas Smid (PvdA) en wethouder Alex Wekema (PvdA) en houden die zich niet aan deze in zijn ogen bindende afspraak.

Gemeente beging fouten

De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Oost-West Kontakten was tot 2012 ongeveer 8.000 euro per jaar, maar is tussen 2012 en 2016 afgebouwd naar nul. Sindsdien krijgt de stichting alleen incidenteel subsidie, bijvoorbeeld voor hun 25-jarig jubileum in 2016.

In het verweerchrift aan de commissie bezwaarschriften stelt de gemeente: ‘De heer Wolters, voormalig wethouder en bestuurslid van de stichting, kent de wegen in het gemeentehuis goed. Hij heeft alleen, of met een medebestuurslid, vaak contact met een wethouder en/of de burgemeester. Hoewel internationale contacten niet meer op de begroting staat, leiden deze contacten toch regelmatig tot een bijdrage aan de stichting. Dit voldoet niet aan de wettelijke regels voor het verstrekken van subsidie. De gemeente begaat hiermee een fout, heeft daar van geleerd en maakt deze fout niet opnieuw.’

‘Kwetsend en beledigend’

Geert Wolters noemt deze opvatting van de gemeente onzin. „Er zijn enkele eenmalige subsidies verstrekt, waarvan de aanvragen via de officiële wegen zijn ingediend. Heel bijzonder dat mij nu verweten wordt de wegen in het gemeentehuis te kennen. Deze passage in het verweerschrift is onbegrijpelijk, suggestief, kwetsend en beledigend.”

Sinds vorig jaar is in de gemeentebegroting wel weer 5.000 euro opgenomen voor contacten met partnergemeenten. Oos-West Kontakten ging ervan uit dat dit bedrag voor haar zou zijn, maar moest dit bedrag delen met twee andere stichtingen.

Mondelinge toezegging

De jaarlijkse subsidie is daardoor vastgesteld op 2.750 euro, voor de stichting niet genoeg en reden om de taak die zij vanuit de gemeente heeft gekregen, neer te leggen. „Daarop wilde het college een gesprek, dat plaatsvond in oktober 2018”, vertelt Wolters. „Binnen een half uur waren we eruit: de 2.750 euro zou een basisbedrag worden, en wij mogen voor maximaal twee uitwisselingen per jaar een bijdrage vragen tot 1.800 euro, plus eens per twee jaar eenzelfde bijdrage voor het bezoeken van het Smetana Festival in Litomyšl.”

De afspraken zijn opgetekend door Wolters en ter ondertekening opgestuurd naar de gemeente. Die heeft de stukken, ondanks herhaaldelijk vragen, nooit ondertekend. „Daarom heb ik de subsidieaanvraag maar vast ingediend, wij gaan er vanuit dat een mondelinge toezegging van twee collegeleden rechtskracht heeft. Dat de aanvraag nu is afgewezen, verbaast ons dan ook enorm.”

‘Wederom afwijzen’

De commissie bezwaarschriften gaat zich buigen over de zaak. Belangrijkste vraag: deden burgemeester en de wethouder inderdaad een mondelinge toezegging in oktober? Wellicht dat de commissie deze vraag nog persoonlijk aan de niet bij de zitting aanwezige bewindslieden wil voorleggen, alvorens tot een uitspraak te komen.

De gemeente lijkt bij voorbaat niet van plan te zijn zich iets van een commissieadvies aan te trekken. In het verweerschrift schrijft zij: ‘Mocht het besluit opnieuw genomen moeten worden, dan zal de gemeente [...] het subsidieverzoek wederom afwijzen.’

Burgemeester Klaas Smid wilde inhoudelijk niet reageren op het gemeentelijke verweerschrift, maar benadrukte dat het college het advies van de commissie wel degelijk serieus gaat nemen.

menu