De gemeente Noordenveld stelt 750.000 euro beschikbaar om het winkelhart van Roden op te knappen en leegstand tegen te gaan. Ondernemers kunnen zich voor de subsidie aanmelden.

De helft van de 7,5 ton komt uit het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe. De subsidie moet helpen om leegstaande winkelpanden andere bestemmingen te geven, zoals wonen of horeca.

Ook wil de gemeente het winkelhart compacter maken door winkels en bedrijfjes vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied te laten verhuizen. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het opknappen van gevels. Het gaat hierbij vooral om het winkelgebied aan en rondom de Heerestraat en de Albertsbaan in Roden.

Regeling

De subsidieregeling is onderdeel van het veel grotere centrumontwikkelingsplan, waarin voor zo’n 17 miljoen euro onder meer het zogenoemde cultuurkwartier op de Brink, de Vrijetijdsboulevard en de Heerestraat op de schop gaan. „Behalve dat we een aantrekkelijker centrum willen, streven we ook naar een winkelhart dat klaar is voor de toekomst”, zegt wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen).

„Ondernemers en winkeliers kunnen met dit geld zelf ook een steentje bijdragen aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van het straatbeeld.”

Ondernemers die zich aanmelden bij de gemeente krijgen een deel van de onkosten die zij maken bij bijvoorbeeld een verhuizing, vergoed. Wethouder Kosters: „Dat gaat om onder meer verhuiskosten, inrichtingskosten, een stukje reclame of misschien moet er nog een contract worden afgekocht. per geval wordt bekeken wat de kosten en mogelijkheden zijn.”

De centrumontwikkeling zou in 2022 afgerond moeten zijn. De subsidie voor de winkeliers loopt ook tot die tijd, of totdat het beschikbare bedrag op is.

Gevelsubsidie

„Daar gaan we natuurlijk voor. Hopelijk wordt er veel gebruikgemaakt van bijvoorbeeld de gevelsubsidie. Daar kan een straat erg van opknappen en dat draagt bij aan een mooi en levendig winkelgebied.” Bang dat niemand zich aanmeldt, is Kosters niet. „Het is erg moeilijk in te schatten hoeveel ondernemers mee gaan doen. We gaan eerst eens kijken hoe het loopt, maar mocht het nodig zijn kunnen wij ze ook actief benaderen.”

Winkeliers die interesse hebben, kunnen een subsidie aanvragen via een formulier op de website van de gemeente: www.gemeentenoordenveld.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe