Gemeente Westerveld blundert bij opruimen grafstenen in Diever, twee belanden per ongeluk in puinbak

Er wordt geruimd op de begraafplaats van Diever. FOTO DVHN

De gemeente Westerveld heeft geblunderd bij het opruimen van grafstenen op de algemene begraafplaats in Diever. Vier massieve stenen zijn ten onrechte weggehaald, van twee ervan zijn alleen nog brokstukken over.

Jark Otten uit Diever ontdekte de blunder dinsdagochtend. Zijn beide ouders zijn op de algemene begraafplaats ter aarde besteld. Hun stoffelijke resten liggen in een gezamenlijk graf. Otten hoorde dat er werd geruimd en nam poolshoogte.

‘Ik heb net grafrechten betaald’

Tot zijn verbijstering zag hij hoe de grafsteen van zijn vader en moeder al was weggehaald. ,,Ik heb nota bene net betaald voor de verlenging van de grafrechten.”

Otten nam onmiddellijk contact op met de gemeente Westerveld. Die stuurde een ambtenaar naar de begraafplaats. Al snel bleek dat er op het gemeentehuis een fout was gemaakt. En niet alleen de grafsteen van Ottens ouders was onterecht op de ruimingslijst gekomen, daar stonden abusievelijk nog drie andere stenen op. De Dievernaar was er op tijd bij: twee van de in totaal vier grafstenen waren inmiddels in de puinbak beland.

Wethouder diep door het stof

In een reactie gaat wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld diep door het stof. ,,Duizendmaal excuus! De gemeente heeft een fout gemaakt. Er is intern iets misgegaan.” Hij bevestigt dat vier grafstenen onterecht zijn verwijderd. ,,Twee ervan zijn helaas ook al vernietigd. Een derde is lichtbeschadigd geraakt maar kon worden teruggeplaatst. De steen van de familie Otten is gelukkig onbeschadigd gebleven en eveneens teruggezet.”

De wethouder laat uitzoeken hoe het kan dat de vier grafstenen onterecht op de ruimingslijst terecht zijn gekomen. ,,Deze evaluatie kan mogelijk voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.” Volgens hem zouden op de Dieverder begraafplaats twaalf stenen worden weggehaald omdat nabestaanden hebben besloten, na tien dan wel twintig jaar, het grafrecht niet te verlengen.

Het gaat overigens alleen om het verwijderen van stenen, niet om het ruimen van stoffelijke overschotten.

‘Lijst is niet meer bijgewerkt’

Als Dagblad van het Noorden dinsdagmiddag de begraafplaats bezoekt, vertellen werknemers van het bedrijf waaraan de gemeente het ruimingswerk heeft uitbesteed dat zij wel weten hoe dit kon gebeuren: ,,Het gaat om grafstenen van overledenen van wie de nabestaanden op het laatste moment voor verlenging van het grafrecht hebben betaald. Maar de ruimingslijst is niet meer bijgewerkt.”

De wethouder wil niet ingaan op deze lezing. ,,We gaan dit eerst intern helemaal uitzoeken.”

Doeven zegt zijn ambtenaren onmiddellijk opdracht te hebben gegeven zich namens de gemeente bij de nabestaanden te verontschuldigen. ,,Dit ligt ook nog eens heel gevoelig natuurlijk. Ik ben best bereid ook zelf bij deze families langs te gaan. Sowieso moet er een oplossing worden gevonden voor de kapotte stenen.”

Otten nog altijd witheet

Zelfs uren na zijn bezoek aan de begraafplaats is Jark Otten nog altijd witheet. ,,Die ambtenaren! Hoe dom kun je zijn!”

De mensen die het ruimingswerk in Diever verrichten, vertellen dat Otten de langsgestuurde gemeenteambtenaar even naar de keel vloog. Ze schrokken ervan: ,,We waren even bang dat hij hem in elkaar ging slaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe