Gemeente Westerveld voor tweede jaar op rij in de rode cijfers. Wethouder: 'Geen ruimte voor nieuw beleid'

Wethouder van financiën Klaas Smidt, hier met echtgenote Monique. FOTO ARCHIEF DVHN

De rijke gemeente Westerveld heeft ook afgelopen jaar rode cijfers geschreven. Het plotselinge tekort in 2018 was geen incident.

Het negatieve resultaat blijkt uit de donderdag naar buiten gebrachte jaarrekening van de gemeente over 2019. Die sluit met een min van 1,7 miljoen euro.

In de begroting ging Westerveld aanvankelijk nog uit van een bescheiden overschot: 183.000 euro. Maar door onder meer de uitkomsten van twee achtereenvolgende najaarsrapportages en een voorjaarsrapportage moest het financiële eindresultaat fors naar beneden worden bijgesteld.

Over 2018 nóg hoger tekort

Het is het tweede jaar op rij dat uitgerekend Westerveld in de rode cijfers is gekomen. De jaarrekening over 2018 sloot met een nóg hoger tekort, van 2,4 miljoen euro.

Westerveld is een welvarende gemeente, die haar financiën doorgaans goed op orde heeft. De raad is door de jaren heen gewend geraakt aan optimistische begrotingen. En aan jaarrekeningen met een flinke plus onder de streep: in de regel blijkt de gemeente aan het eind van een jaar meer geld te hebben ontvangen dan uitgegeven. Zo konden vaak de reserves voor mindere tijden worden gespekt.

Die tijd lijkt voorbij.

Zorg kost half miljoen méér

Talloze andere gemeenten zijn de laatste jaren eveneens met (oplopende) tekorten geconfronteerd. In veel gevallen hadden die te maken met hoge kosten voor zorgbeleid, onder meer de jeugdzorg. Westerveld vormt daarop geen uitzondering. Alleen al aan zorg gaf de gemeente vorig jaar een kleine half miljoen euro meer uit dan waar ze in de begroting rekening mee had gehouden.

Mede door het tekort over 2019 is Westervelds eigen vermogen met 2,9 miljoen afgenomen, tot ruim 18 miljoen euro. De solvabiliteit van de gemeente - het aandeel van het eigen vermogen op de balans - daalde tot onder de 40 procent.

Voor de komende jaren houdt wethouder financiën Klaas Smidt (VVD) desondanks de moed erin. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met slechts bescheiden tekorten en zelfs een klein overschot. Maar om deze hoopvolle cijfers te verzilveren ‘zullen we scherp aan de wind moeten zeilen’, houdt Smidt de gemeenteraad voor.

Westerveld zal verder moeten bezuinigen

In de eveneens vrijgegeven voorjaarsrapportage 2020 van de gemeente geeft de wethouder alvast een schot voor de boeg. Er zal verder bezuinigd moeten worden. Zonder ingrijpen dreigt Westerveld ook dit jaar in de rode cijfers te komen. De gemeente denkt zelf ruim vier ton te kunnen besparen, onder andere door minder aan wegenonderhoud uit te geven. Maar dan nóg dreigt een negatief saldo van rond de 800.000 euro, een derde tekort op rij dus.

Smidt voegt er een ‘winstwaarschuwing’ aan toe, ingegeven door de corona-uitbraak. De crisis heeft er toe geleid dat Westerveld dit jaar nog maar weinig toeristen heeft kunnen ontvangen. Of de voor 2020 geraamde, bijna 940.000 euro aan toeristenbelasting daadwerkelijk in de gemeentekas belandt, is daarom zeer de vraag.

Verder kunnen ondernemers vragen om uitstel van betaling van de ozb, de onroerende-zaakbelasting. Voor velen een opluchting, maar het maakt een wethouder financiën een beetje nerveus.

‘Geen ruimte voor nieuw beleid’

‘De gemeentefinanciën staan onder druk en bieden geen ruimte aan nieuw beleid en andere investeringen’, stelt Smidt. Later dit jaar, als de begroting voor 2021 aan de orde komt, zullen B en W en de gemeenteraad het gevecht moeten aangaan over noodzakelijke ombuigingen.

Dinsdag 30 juni komen in de raad eerst deze jaarrekening en voorjaarsrapportage op tafel. De vergadering, te volgen via de website van de gemeente, begint om 15.00 uur.

menu