Gemeente eist maatregelen tegen vallend puin in Assen

Het pand aan De Brink in Assen is in erbarmelijke staat. Hekken moeten passanten beschermen tegen vallend puin. Foto: Jaspar Moulijn

De eigenaar van het pand van wijlen visboer Joling in Assen moet voor maandag maatregelen nemen om de gevaarlijke situatie die is ontstaan door vallend puin op te lossen.

‘Oudste Asser pand slooprijp’ kopte Dagblad van het Noorden in november 2010 al om de staat waarin de voormalige viswinkel annex woonhuis verkeert treffend weer te geven. Sindsdien is er niets aan het in het centrum aan de Brink gelegen pand gedaan. Er passeerden wat kleine plannetjes - restaurantje, mini-TT-museum - maar die bleken onhaalbaar.

Teloorgang

De teloorgang nam alleen maar en in hoog tempo toe. De geur van verval komt je tegemoet wanneer je de viswinkel passeert. Een status quo tot enkele weken ook stukjes puin en pleisterwerk uit de gevel vielen. Dat was, na klachten en vragen van Stadspartij Plop, voor de gemeente reden om in te grijpen. Er werden hekken voor de oude viswinkel geplaatst om te voorkomen dat passanten te dicht het pand passeren.

Omdat er nog steeds niets is gedaan aan de situatie heeft de gemeente de eigenaar nu aangeschreven om het gebouw te herstellen. Dat moet voor 1 mei, anders volgt er bestuursdwang.

Monument

Het verpauperde pand van Joling is waarschijnlijk een van de oudste van Assen, zo niet het oudste. Het is door de gemeente aangemerkt als monument. Niet zozeer door de leeftijd, maar vooral door de bijzondere klokgevel. Die is opgetrokken uit baksteen en voorzien van een pleisterlaag waarin namaakvoegen zijn aangebracht. De combinatie van winkel met woonhuis komt in de stad ook niet veel meer voor. Het bouwjaar van de voormalige viswinkel wordt geschat op 1870, maar historici doen daar makkelijk honderd jaar bij.

Kenners oordeelden in 2010 al dat gezien de vergaande staat van ontbinding waarin de winkel verkeerde aan sloop niet te ontkomen viel. Door de monumentale status kan de shovel niet zo maar even voor de pui worden gezet om alles met de grond gelijk te maken. Om achter de monumentale voorgevel een nieuw gebouw neer te zetten leek toen ook al niet meer haalbaar gezien de slechte staat van muur en pleisterwerk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe