De gemeente Aa en Hunze laat toch een onderzoek verrichten naar het huisvestingsprobleem van de verenigingen in Gieten en omgeving.

Dat beloofde wethouder Henk Heijerman (Gemeentebelangen) nadat de PvdA en CDA daar in een motie aandacht voor vroegen. De gemeente gaat er geld voor beschikbaar stellen, werd duidelijk tijdens de raadsvergadering waarbij de voltallige raad de begroting 2021 goedkeurde.

Heijerman gaf aan dat de situatie in Gieten rond de accommodaties voor toneel- en muziekverenigingen allesbehalve optimaal is. ,,En dan druk ik mij nog voorzichtig uit.”

Bron van zorg

De huisvestingsproblematiek speelt al geruimere tijd in het dorp Gieten. Volgens PvdA en CDA is het ook echt een ‘bron van zorg’. Zelf zouden de verenigingen wel oor hebben naar een nieuw multifunctionele accommodatie voor optredens en repetities. Dat wordt hoe dan ook urgenter, want de Betlehemkerk in het dorp wordt verkocht waardoor meerdere verenigingen per 1 januari op zoek moeten naar een nieuwe ruimte.

Waar wethouder Heijerman in het verleden nog eens wees naar het voormalige Hotel Braams komt hij daar toch een beetje van terug. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de ontwikkelingen bij Braams vrijwel stil liggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe