Een voorstel van Combinatie Gemeentebelangen (CGB) om geld te reserveren voor een nieuwe accommodatie voor verenigingen in Gieten is afgeschoten door de raad van Aa en Hunze. CGB, met 10 van de 21 zetels veruit de grootste fractie, liep een pijnlijk blauwtje op.

Dat bleek woensdagavond tijdens de behandeling van de najaarsrapportage. De gemeente Aa en Hunze heeft een financiële meevaller van bijna anderhalf miljoen euro. Een flink deel daarvan, een half miljoen euro, wilde CGB via een amendement reserveren voor de bouw van een accommodatie in Gieten. Of in ieder geval voor een gebouw waar verenigingen uit het dorp kunnen repeteren, oefenen en spelen.

Het is een langgekoesterde wens van veel toneel- en muziekverenigingen in Gieten dat er een goede repeteer- en speelruimte in het dorp komt. De diverse verenigingen hebben amper ruimte. Helemaal nu de Betlehemkerk in Gieten over drie weken is verkocht. De ruimte die er nog is, is erg schaars.

PvdA giftig

Het reserveren van een ‘startbudget’ van een half miljoen euro van het CGB klinkt dan ook als een sympathiek voorstel. Maar die partij kreeg woensdagavond even flink het deksel op de neus. Alle andere fracties stemden het voorstel (11 tegen 10) weg.

De PvdA reageerde zelfs uitermate giftig op het voorstel. Het was juist deze partij die - samen met het CDA - onlangs een motie indiende om te onderzoeken of een multifunctionele accommodatie (mfa) haalbaar is. ,,Wij hebben CGB gevraagd of ze die motie samen wilden indienen, maar die handschoen werd niet opgepakt. En nu dient die partij een amendement in zonder contact met ons op te nemen. Terwijl jullie weten dat CDA en PvdA zich hier al tijden hard voor maken. Maar CGB wil zichzelf kennelijk op de borst kloppen. Misschien willen jullie een bordje bij de ingang? Mede mogelijk gemaakt door Gemeentebelangen?”, bitste fractievoorzitter Kiena ten Brink die aangaf perplex te zijn.

,,Zijn er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen in plaats van Tweede Kamerverkiezingen”, vroeg Marie Claire Neesen (GroenLinks) honend aan. Die wees de fractie van CGB er op dat een maand geleden ‘hun eigen’ wethouder Henk Heijerman akkoord was gegaan met een onderzoek naar de noodzaak van een mfa in Gieten.

‘Mooi plan, maar van iemand anders’

Meerdere fracties vroegen zich of er wel vertrouwen was binnen de partij in hun wethouder. Of in de financiële situatie van Aa en Hunze. ,,Het is een mooi plan, maar iemand anders zijn idee”, vatte D66’er Arie Fonk het samen. Ook hij wees er op dat PvdA en CDA zich hier al tijden hard voor maken en dat CGB er met de eer vandoor leek te willen gaan.

Opmerkelijk genoeg gaf wethouder Co Lambert (GroenLinks) aan dat het college verbaasd te zijn over het amendement. Terwijl wethouder Heijerman in de lokale krant De Schakel juist had aangegeven het reserveren van een half miljoen een goede zaak te vinden.

De ‘hoofdrolspelers’ van CGB hielden zich afzijdig tijdens het politieke debat. Wethouder Heijerman reageerde niet namens het college en ook fractievoorzitter Bertus Reinders, wiens naam onder het oorspronkelijke amendement stond, diende die niet zelf in, maar liet die ‘eer’ aan fractiegenoot Rikus Harms. Opmerkelijk genoeg was het CGB-raadslid Jos van der Werf die namens de partij reageerde op de lading kritiek van de voltallige raad. ,,Wij zijn als eerste in gesprek gegaan met Dorpsbelangen Gieten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe