Gemeenten screenen onrechtmatig huurders

Foto: Archief DvhN ANP

De gemeenten Hoogeveen en Beilen hebben de afgelopen jaren huurders onrechtmatig gescreend. In het land zijn nog zestien gemeenten die dit doen.

Potentiële huurders worden voor bepaalde wijken zoals Beilen-West gescreend door de politie. Die geeft aan de woningcorporatie door of de huurder ‘ok' is.

Bij bijvoorbeeld een verleden van wietplantages, overlast of crimineel gedrag krijgt de verhuurder een negatief advies en wordt de huurder geweigerd. Dat is bedacht om bepaalde kwetsbare wijken met veel goedkope sociale huurwoningen niet op te zadelen met meer overlastgevende huurders. De fracties D66 in Midden-Drenthe en Hoogeveen zijn hier verontwaardigd over en stellen vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ze vinden dat de privacy in het gedrang komt.

 

menu