Alle partijen in de gemeenteraad van De Wolden hebben donderdagavond geweigerd een besluit te nemen over een beoogde bezuiniging van zes ton op het sociaal domein. Er ontbraken stukken, of documenten zijn door het college te laat aangeleverd.

Dat hebben de fracties aan het begin van de raadsvergadering in een gezamenlijke verklaring laten weten.

De partijen vinden dat ze geen besluit kunnen nemen over een bezuiniging als deze, als bijvoorbeeld de berekening van het beoogde bezuinigingsbedrag ontbreekt. Daarnaast ontvingen de fracties het raadsvoorstel voor de ‘herijking’, zoals het college van De Wolden de bezuiniging noemt, in hun ogen veel te laat.

Ook schrijven de fracties geen documenten gezien te hebben over hoe de bezuiniging praktisch zal worden ingevuld, mocht ermee worden ingestemd. Het punt dan toch bespreken was daarom geen optie. In de verklaring betreurt de voltallige raad dat het proces hiermee vertraging oploopt.

Meer tijd dan vooraf ingeschat

Het college gaf twee weken geleden in memo aan de raad al aan dat er nog onvoldoende inzicht was om te komen tot een goede onderbouwing. Het proces zou meer tijd vragen dan vooraf werd ingeschat. Waar hem dat in zit, werd niet duidelijk. Geen enkele raadsfractie vroeg hier publiekelijk meer informatie over.

Verantwoordelijk wethouder Egbert van Dijk (Gemeentebelangen) laat na de vergadering weten dat er op het laatste moment nog wijzigingen moesten worden aangebracht in de jaarcijfers, door facturen die zelfs nu nog binnenkomen. Die cijfers hebben weer invloed op de beoogde bezuiniging.

Daarmee was het aanleveren van de berekening niet haalbaar voor de vergadering van donderdag, stelt Van Dijk. De andere stukken kwamen niet vlak voor de raadsvergadering, zegt Van Dijk, maar zo’n anderhalve week geleden, wat alsnog tegen de spelregels van de raad in gaat. Hij en wethouder Hilda Mulder (VVD) hebben hiervoor excuses gemaakt aan de raad. „Ze hebben zeker een punt het van de agenda te schrappen”, meent hij.

‘Dat mag u van ons aannemen’

Het CDA trok begin maart in het raadsdebat over het sociaal domein al aan de bel over het ontbreken van stukken en zei bang te zijn dat er stukken pas laat zouden worden verstuurd. Daarop zei burgemeester Roger de Groot dat „we niet 21 april om 12 uur ’s nachts jullie iets sturen waar jullie op 22 april mogen reageren. Dat mag u van ons aannemen.”

De routekaart die het college van De Wolden in maart dit jaar uitbracht over de bezuiniging in het sociaal domein, komt met deze beslissing in het gedrang. Vorig jaar mei kondigde het college van burgemeester en wethouders al aan te willen snijden in de Wmo en jeugdzorg. Afgelopen november stemde de raad unaniem in met de bezuiniging van 600.000 euro.

De bedoeling was om na donderdag verscheidene adviesraden in de Wmo en de Jeugdzorg te raadplegen en in juni een besluit te nemen over andere financiële maatregelen, om ook op de lange termijn de kosten beheersbaar te houden.

De Groot gaf de agendacommissie opdracht een nieuwe datum te vinden voor het agendapunt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe