De gemeenteraad van Noordenveld geeft groen licht voor de nieuwbouw van openbare basisschool De Marke in Roden. Ook de plannen om een Naoberhof te realiseren aan de Oude Velddijk in Peize krijgen een go.

De raad stemde woensdagavond unaniem in met het voorstel voor het voorlopig ontwerp en de bijbehorende bekostiging van de nieuwbouw van obs De Marke in Roden. Leerlingen van die school zitten al ruim twee jaar in een noodgebouw, nadat de fundering van hun school onveilig bleek.

Oppositiepartijen VVD en Lijst Groen Noordenveld dienden een motie in waarin het college werd opgeroepen om halverwege het jaar de resultaten van het onderzoek naar de verkeersproblematiek rondom het schoolterrein terug te koppelen. Dat onderzoek loopt momenteel. Net als het voorstel kreeg die motie unanieme steun.

Oude Velddijk

Ook de plannen voor een Naoberhof aan de Oude Velddijk kunnen verder worden uitgewerkt. Direct omwonenden aan de Oude Velddijk in Peize zien dat plan niet zitten, vooral vanwege de ‘massaliteit’ van bebouwing op de kavel, waar ooit een grote boerderij stond.

Zij probeerden de raadsfracties van hun visie te overtuigen, onder andere door een online petitie aan de wethouder te overhandigen. VVD en Lijst Groen Noordenveld vonden de bezwaren overtuigend, maar een raadsmeerderheid niet.

‘Messteek in de rug’

CDA en de duofractie PvdA/GroenLinks dienden een motie in om de voorkeur van de raad voor een Naoberhof in samenwerking met wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize te benadrukken. Fractievoorzitter Robert Meijer van de VVD noemde de motie ‘een messteek in de rug van omwonenden’.

Wethouder Henk Kosters kon zich in de motie vinden omdat die strookt met het voorstel en reageerde: ,,Ik denk niet dat het een messteek in de rug is. Ik snap dat de omwonenden teleurgesteld zijn, maar ik ga wel met ze in overleg om te kijken hoe we hier in het vervolg zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe