Gerichte opleiding helpt werkzoekenden aan een baan

Trots toont een groep werkzoekenden het certificaat van de opleiding Wet op financieel toezicht van het Alfa-college in Hoogeveen. Het certificaat was het primaire doel, maar de effecten voor de deelnemers aan de opleiding Wet op financieel toezicht reiken verder.

De deelnemers aan de opleiding werden geselecteerd door het UWV en gesteund door de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden. Met het behaalde certificaat vergroten ze hun kansen op werk bij onder meer verzekeraars. I

,,Natuurlijk is het prachtig dat 21 van de 25 cursisten een certificaat hebben behaald’’, stelt Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur Hoogeveen van het Alfa-college. ,,Maar voor deze mensen betekent het diploma veel meer. Soms al een baan, of zicht daar op, maar het geeft ook een boost aan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het vervult hen met trots en er is een lonkend perspectief.’’

Verschillende deelnemers

De deelnemers aan de opleiding Wet op financieel toezicht (Wft) vormden een gemêleerd gezelschap, in leeftijd, achtergrond en werkloosheidssituatie. Van der Wijk: ,,Sommigen zitten nog niet zo lang in de WW, anderen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en ontvangen een bijstandsuitkering. Sommigen hebben affiniteit met de financiële sector, anderen niet. En toch hebben ze allen het opleidingstraject succesvol afgerond.’’

Wethouder Bert Otten noemde het ‘geweldig’ dat twaalf van de deelnemers een baan hebben gevonden. ,,Verzekeraars vertelden ons dat ze moeilijk medewerkers kunnen vinden die dit certificaat op zak hebben. Daarom hebben wij dit traject gestart.’’ En richting de cursisten: ,,Het was best pittig; droge taaie stof over verzekeringen en al wat daar bij hoort. Maar jullie zijn het levende bewijs dat een gezamenlijke aanpak werkt.’’

Samenwerking

Een Wft-basiscertificaat is sinds 2013 voor iedereen verplicht die klantcontact heeft in de financiële sector. In het studietraject van vijftien weken dat de deelnemers op het Alfa-college volgden, kregen ze ook een sollicitatietraining en maakten ze kennis met potentiële werkgevers. Of er een vervolg komt, is niet duidelijk. ,,We hopen van wel’’, zegt regiodirecteur Jan Berend van der Wijk. ,,Dit blijkt een succesvolle aanpak.’’

De Wft-opleiding is een van de trajecten van Samen werken aan werk. Er zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat niet altijd goed, vaak door een versnipperde aanpak. Samenwerking moet hier verandering in brengen. De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle werkzoekenden. Waar nodig betrekken ze ook andere partijen. Zo moet een match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe