De burgemeesters van Assen en Midden-Drenthe gaan in gesprek met de stichting Maluku4Maluku over een bijzondere status van graven van Molukse KNIL-militairen.

Belangenorganisatie Maluku4Maluku heeft de burgemeesters Marco Out van Assen en Mieke Damsma van Midden-Drenthe vrijdag een brief geschreven om in gesprek te gaan over de graven van de KNIL-militairen in hun gemeente. De stichting vraagt de gemeenten de graven niet te ruimen en de grafrechten over te nemen. Samen met de Molukse gemeenschap zou het onderhoud geregeld moeten worden.

,,Nabestaanden uit uw gemeente hebben mij benaderd dit verzoek te ondersteunen, we hebben al een inventarisatie gemaakt van begraafplaatsen”, schrijft voorzitter Leo Reawaruw van Maluku4Maluku.

Graven in Bovensmilde en Hooghalen

,,Natuurlijk gaan we het gesprek aan. Ik wil daarin samen optrekken met de Molukse gemeenschap”, zegt burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe. In haar gemeente liggen Molukse KNIL-militairen begraven in Bovensmilde en Hooghalen. Molukkers die overleden in het opvangkamp Kamp Schattenberg, het voormalige Kamp Westerbork, werden in Hooghalen begraven. Daaronder zijn ook jonge kinderen die stierven als gevolg van ziekten. In Bovensmilde liggen KNIL-militairen die in de Molukse wijk in het dorp woonden.

Assen heeft een van de grootste Molukse wijken van het land en ongeveer 175 overleden KNIL’ers liggen op begraafplaats De Boskamp in de stad. ,,We gaan binnenkort het gesprek aan over de inventarisatie van de graven. Dan moeten we kijken of het verzoek gehonoreerd kan worden. Tien jaar geleden lag er ook een verzoek om de grafrechten over te nemen. Dat is toen afgewezen”, zegt burgemeester Marco Out.

Hoog tijd voor actie

Maluku4Maluku vindt het hoog tijd dat de burgemeesters actie ondernemen, zeker nu het dit jaar 70 jaar geleden is dat de eerste Molukse KNIL-militairen naar ons land kwamen. De zogeheten KNIL-Ambonezen hadden voor ons land in Nederlands-Indië gevochten en moesten in 1951 op dienstbevel hun vaderland verlaten.

Out en Damsma ondertekenden twee weken geleden nog een brief waarin zeventien burgemeesters het nieuwe kabinet oproepen het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan.

Geboren onder de klapperboom

Reawaruw schrijft in zijn brief aan de burgemeesters: ’De KNIL-militairen werden geboren onder de klapperboom en wensten ook onder de klapperboom begraven te worden. Maar hun allerlaatste wens is hen ontnomen. Nadat Nederland vorig jaar 75 jaar vrijheid en democratie vierde, zetten wij ons er voor in hun laatste rustplaats een bijzondere status te geven. Uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid, maar ook vooral op gronden van menselijkheid voor deze groep Nederlandse veteranen.’

In Vught, Almelo en Wierden hebben de graven van de KNIL-militairen al een bijzondere status en zijn de grafrechten overgenomen. Dichter bij huis in Hoogeveen zegt Reawaruw in gesprek te zijn met burgemeester Karel Loohuis om de graven overgedragen te krijgen. ,,We denken er over na om in de Molukse wijk een monumentje te plaatsen met de namen van de overleden KNIL-militairen die hier hebben gewoond.” Enkele weken geleden overleed de laatste KNIL’er uit wijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe