De rubriek  Hier kom ik weg  is een samenwarking met het  Huus van de Taol  en giet over Drenten en heur verhalen. Greet Beerman oet Börger huul as kind al van schrieven. Nou, op heur 73e, is heur eerste kinderboek oetkommen:  Hannes en Hannie , over een haan en een kip die allemaol aoventuren beleeft. In het Nederlands én het Drèents.

,,Toen ik beld weur dat het boek oetgeven zul worden, kun ik het haost niet geleuven”, zeg Greet Beerman. ,,Ik har der op hoopt vanzölf, maor ik har der gien riekenschup met holden. Het mus even indalen.”

Jaorenlang har ze niet schreven. Allewal ze dat as kind geern dee. Opstellen op schoel, maor ok wel eigen verhalen, waorveur ze de inspiratie oet Duutse krimi’s haalde. ,,Tot mien 41e he’k schreven. Toen overleed mien man Jan en har ik der gien zin meer an. De fut was deroet.”

loading

Maor kleinzeun Boris gef jaoren later neie inspiratie. ,,Ik zag hum twie jaor leden geregeld in de tuun bij oeze kippen speulen. Hij leup der as peutertie wat tussen te strunen en har veul plezier. Waorum gao ik hier gien verhaalties over schrieven, dacht ik.”

Hannes en Hannie

Hannes en Hannie wordt geboren. Het giet allemaol vanzölf in heur heufd. ,,Ik heb een kladblok pakt en heb zo de eerste twie verhaalties opschreven. Toen nog hielemaol niet met het idee um ze oet geven.” Maor al gauw hef ze der tien en vrag ze plaotsgenoot José Prins um ze te illustreren.

De ideeën veur heur verhaalties haalt ze oet het dagelijks leven. Zo wordt Hannes anreden deur een auto en gaot hij en Hannie op de loop as der een hond achter heur ankomp. ,,Der löp hier geregeld een vrouw met een hond langs en die is wal ies achter de kippen angaon. De inspiratie lig veur het oprapen.”

Drèents en Nederlands

De dialogen in het veurleesboek bint in het Drèents schreven. Beerman is zölf niet Drèentstaolig opgruid. ,,Maor Jan zien olders preuten wal in de streektaol en zo he’k het leerd. Met Jan preut ik ok altied Drèents. Ok toen wij vief jaor lang bij Rotterdam woonden. Toen de oldste kinder wat older weurden, biw weerumgaon en in Börger gaon wonen. Ze mussen daor op straot speulen, hier is veul meer ruumte. Teruggaon hen Drenthe vuulde as thuuskommen.”

Beerman prat nou aal minder Drèents, ok umdat heur twiede man Rinus het niet sprek. Met de mix tussen Nederlands en de streektaol in heur boek is ze bliede. ,,Hielemaol in het Drèents wol ik niet, want ik vreug mij of of daor een markt veur was. A’k op vekaansie bin in Limburg of Friesland en ik zul een veurleesboekie willen kopen, koop ik dat daor ok niet in de streektaol, want dat begriep ik ja niet. De combinatie van beide taolen in mien boek gef een hiel speuls effect!”

Hannes en Hannie gaot nog veul meer aovonturen beleven, as het an Beerman lig. ,,Ik heb alweer elf verhaalties klaor. Daor wordt nou de tiekeningen bij maakt. Het eerste boek giet over de zummer. Eigenlijk wil ik ok tien harfst-, tien winter- en tien veurjaorsverhaalties schrieven. Der moet ja ok kukenties kommen.”

Het boek Hannes en Hannie is te bestellen in de webshop van het Huus van de Taol.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe