Groen licht voor woningbouw op plek van voormalige basisschool Gees. Dorp denkt mee over precieze invulling

Basisschool De Klimop in Gees sloot medio 2017 de deuren. Foto: Google Streetview

Op de plek van van de voormalige basisschool De Klimop in Gees komen levensloopbestendige woningen.

Dat meldt Roel Fleurke namens de werkgroep herbestemming scholen van Plaatselijk Belang Gees.

De gemeente heeft het groene licht gegeven om de plannen voor woningbouw verder uit te werken. Die ideeën ontstonden tijdens informatiebijeenkomsten, waarbij inwoners van Gees pleitten voor woningen op de locatie van de voormalige school aan de Wethouder H. Euvingstraat. Niet alleen levensloopbestendige woningen (‘seniorenwoningen’), maar ook woningen voor starters werden toen genoemd.

Zes woningen

Fleurke zegt dat samen met de gemeente Coevorden een beeldkwaliteitsplan is opgesteld. ,,Daarin gaan de gedachten uit naar de bouw van ongeveer zes woningen, bijvoorbeeld vier vrijstaande en één twee-onder-een-kap woning. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan ongeveer 600 vierkante meter per kavel en bij de twee-onder-eenkap woning ongeveer 300 vierkante meter.

Op het terrein is in totaal 3600 vierkante meter bouwrijpe grond beschikbaar. ,,Ongeveer duizend daarvan is voor inwoners van Gees beschikbaar, voor een gemeenschappelijke moestuin of het opslaan van duurzame energie.”

Toekomstige bewoners hebben invloed op invulling bouwgrond

De uiteindelijke kosten voor een kavel hangen volgens Fleurke samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. ,,We willen potentiële bewoners zelf laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek.”

Één van de mogelijkheden is het oprichten van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). ,,Een groep belangstellenden richt dan een vereniging op en samen, met steun van een door de vereniging betaalde procesbegeleider die alle stappen van het bouwproces kent.”

Projectontwikkelaar

Ook is een scenario mogelijk waarin projectontwikkelaar Pathuis & partners het schoolgebouw koopt en aan de toekomstige eigenaren een bouwrijpe kavel levert. ,,Vervolgens kan men samen met de projectontwikkelaar kijken welke wensen en behoeften er bestaan met betrekking tot kavelgrootte, soort en omvang woning en prijsklasse.”

De werkgroep meldt dat 22 juni een informatieavond gepland staat. ,,Dan wordt de verdere gang van zaken uitgelegd en vragen beantwoord. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de coronamaatregelen organiseren we één of meerdere bijeenkomsten.”

Gees had twee basisscholen

Na de sluiting van de protestants-christelijke basisschool Rehoboth in 2015 had Gees nog één school over: de openbare basisschool De Klimop. Deze school sloot medio 2017 de deuren, toen er nog welgeteld drie leerlingen les kregen. Daarna gebruikte Plaatselijk Belang Gees het gebouw voor kleine bijeenkomsten, zoals vergaderingen.

De voormalige Rehobothschool aan de Dorpsstraat werd in oktober 2019 gekocht door een echtpaar uit Amsterdam.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe