GroenLinks Drenthe stelt schriftelijke vragen over gaswinning door Vermilion langs Drents-Friese grens

Installaties van Vermilion in Harlingen. FOTO ARCHIEF DVHN

De statenfractie van GroenLinks Drenthe heeft schriftelijke vragen gesteld over de gaswinning door het Canadese bedrijf Vermilion, langs de Drents-Friese grens. De partij maakt zich zorgen over of alle inwoners en belanghebbenden wel voldoende geïnformeerd worden en voldoende kunnen participeren.

Volgens de partij zijn er nog tal van onbeantwoorde vragen en zorgen. Zo is er behoefte aan informatie over onder andere „de gevolgen voor de bodemstructuur boven het gasveld, de verwachte schade aan onroerend goed, mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en de mogelijke gevolgen en/of schade aan natuurgebieden, milieu en ecologie”, schrijft de partij in de brief.

Informatieavond

GroenLinks wil onder andere weten of Gedeputeerde Staten op de hoogte is dat Vermilion haar gaswinningsactiviteiten verder uitbreidt met drie gasvelden. Ook wil de partij weten of Gedeputeerde Staten bereid is om een openbare informatiebijeenkomst over het onderwerp te organiseren, zodat de omwonenden en belanghebbenden goed geïnformeerd kunnen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe