Vier van de twaalf leden van ‘Tynaarlo Goed Gehoord’: vlnr Jeroen Veltheer, Dirk Moes, Kees de Graaf en Marc Willemse.

Groep van twaalf inwoners van Tynaarlo wil meebeslissen over gemeentelijk beleid en neemt het heft in eigen hand

Vier van de twaalf leden van ‘Tynaarlo Goed Gehoord’: vlnr Jeroen Veltheer, Dirk Moes, Kees de Graaf en Marc Willemse.

Inwoners laten meebeslissen over bouwplannen of sociaal beleid, dat lukt de gemeente Tynaarlo niet goed, vindt een groep inwoners. In weerwil van alle goede bedoelingen. Deze groep ‘Tynaarlo Goed Gehoord’ neemt nu het heft in eigen hand.

Neem de jeugdzorg. Volgens Dirk Moes hebben gewone inwoners best goede ideeën hoe je problemen bij jongeren in de kiem kunt smoren. Hoe je als hulpverlener in contact komt met gezinnen voor de situatie daar uit de hand loopt. Maar hij constateert dat de gemeentelijke beleidsmakers toch steeds weer hun eigen plan trekken.

‘Overleg tot stilstand’

Dirk Moes uit De Groeve was voorzitter bij het platform burgerparticipatie, dat met de gemeente overlegde over alle nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning die de gemeenten in 2015 vanuit het rijk op hun bordje kregen. Maar hij constateert teleurgesteld dat dit platform nagenoeg tot stilstand is gekomen. Hetzelfde geldt voor het VN-Panel , waarin mensen met een beperking de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken die hen aangaan.

Moes heeft samen met elf andere inwoners van de gemeente de groep ‘Tynaarlo Goed Gehoord’ opgericht. Die daagt de gemeente uit om tot een nieuwe en betere samenspraak met de inwoners te komen. Wethouder Pepijn Vemer (D66), verantwoordelijk voor participatie, gaat binnenkort in overleg met de groep initiatiefnemers.

Dorpskern van Eelde

Want ook op andere terreinen verloopt het gesprek tussen gemeente en inwoners moeizaam, vindt het twaalftal. Neem de dorpskern van Eelde. De inwoners van het dorp hebben daar veel ideeën over en plannen voor, maar vinden dat ze bij de gemeente tegen een muur lopen. Die doet zaken met een projectontwikkelaar en de eigenaar van een belangrijk stuk grond in het dorp en spreekt met inwoners niet over andere plannen.

„Het college van burgemeester en wethouders heeft inwonersparticipatie hoog in het vaandel staan”, zegt Moes, die voorzitter is van het twaalftal. „Toch vinden wij dat die niet van de grond komt, sterker nog: dat het overleg juist is verslechterd. We willen er daarom een flinke slinger aan geven. We geven niet zozeer tegengas, maar een flinke dot gas extra.”

Daarom willen Moes en zijn medestanders zelf de regie in handen nemen en afspraken opstellen over het overleg tussen gemeente en inwoners. De gemeente ideeën aan de hand doen hoe de jeugdzorg en het armoedebeleid beter kan.

Wethouder: In veel gevallen gaat het wél goed

Wethouder Pepijn Vemer (D66) is verantwoordelijk voor de participatie van de inwoners. Hij stelt dat de gemeente er op veel terreinen wel degelijk in slaagt de bevolking tijdig en goed bij plannen te betrekken. „Dat is bijvoorbeeld heel goed gelukt bij het centrumplan Zuidlaren en het woningbouwplan Vries-Zuid”, stelt hij.

In Zuidlaren heeft de gemeente zich een belangrijke grondpositie verworven door de grond van het PBH-terrein te kopen van projectontwikkelaar Leyten. In Eelde is dat nu eenmaal niet geval, stelt Vemer. „Als gemeente kunnen we niet beslissen over de grond van een ander.”

Gemeente werkt aan betere manieren voor overleg

Voor wat betreft het sociale beleid werkt de gemeente aan betere manieren om met de doelgroepen te overleggen. „Dit ging het afgelopen jaar moeizaam door de coronacrisis. Je kunt dit soort overleg nu eenmaal moeilijk via internet doen. Maar met het VN-Panel hebben we nu afspraken gemaakt, waardoor ze hun werk kunnen voortzetten.”

Niettemin vindt Vemer het prima dat de twaalf inwoners de gemeente uitdagen de participatie beter te regelen. „Ik ben er een groot voorstander van als mensen zelf dit soort initiatieven nemen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu