Groningers hebben droge voeten dankzij nat Schipborg

Door hoge waterstand Drentsche Aa staan straten in Schipborg blank. Straten zijn afgesloten voor verkeer. Foto Harry Tielman

Een aantal wegen in Schipborg staan blank door de hoge waterstand van het Schipborgerdiep. Niet prettig voor verkeer: de wegen zijn afgesloten. Toch is het precies de bedoeling. Hoe zit dat?

Het ‘overstromen’ van het Schipborgerdiep heeft alles te maken met natuurlijke waterberging, legt Kees van Son uit, boswachter bij Staatsbosbeheer. Het Schipborgerdiep is een natuurlijk beekdal, waar water kan worden vastgehouden.

„Wat je nu ziet, is dat het beekdal weer z’n oude brede bedding krijgt”, verklaart Van Son. „De beek in het midden van het beekdal dat wij kennen - hoe natuurlijk het er ook uitziet - is eigenlijk toch een beetje onnatuurlijk. Ooit was het beekdal heel breed, met langzaam stromend water. Maar mensen wilden het beekdal gebruiken en hebben daarom in de loop der eeuwen geulen gegraven. Daaruit ontstond het beekdal zoals wij dat nu kennen.”

Natuurlijke waterhuishouding

Waterschap en Staatsbosbeheer richten het gebied zo in dat het beekdal blijft liggen waar het nu ligt. Mensen zijn immers gaan bouwen in en bij dat beekdal. Hiermee proberen ze de natuurlijke waterhuishouding zoveel mogelijk te herstellen. „Hoe langer we water in natuurgebieden vasthouden, hoe beter dat is voor mensen die stroomafwaarts wonen.”

Zo kan waterberging een stad als Groningen ontzien. „Als de wegen in Schipborg nu niet blank stonden, zou je vloedgolf-achtige situaties in Groningen kunnen krijgen”, legt Van Son uit. „Dat is gechargeerd natuurlijk. Maar het is wel zo dat het water de weg van de minste weerstand zoekt. En de eerstvolgende bewoonde plek waar het water vanaf het Drentsche Aa gebied heenstroomt, is de stad. Het Groninger Museum bijvoorbeeld, lag veiliger als ze het hoger hadden gebouwd.”

‘Dit is de natuur, die houd je niet tegen’

Het blank staan van straten door een hoge waterstand van beekdalen is niet nieuw. Van Son heeft het de afgelopen tien jaar twee keer gezien, en denkt dat het in de toekomst wel vaker zal gebeuren. „We hebben tegenwoordig te maken met grotere neerslagpieken. Neerslag valt in grotere concentraties, door de klimaatverandering.”

Hoewel omwonenden enige overlast ondervinden van de hoge waterstand, vindt de boswachter het stiekem wel mooi om te zien. „Dit is natuur”, zegt hij, „die houd je niet tegen. Maar als je in geen tiental jaren een overstroming hebt gehad, en nu ineens wel, ja, dan komt ‘ie wel ineens heel dichtbij.”

Het water van het Schipborgerdiep stond vrijdagmiddag al een stuk lager dan de dag daarvoor. De Zeegserweg en Ruiterweg zijn waarschijnlijk nog het hele weekend afgesloten, laat de gemeente Aa en Hunze weten.

menu