Grote coöperaties voor snel internet op Drents platteland

Geen 35 glasvezelbedrijfjes, maar grote coöperaties voor snel internet. Clusteren is het toverwoord voor alle breedbandinitiatieven op het Drentse platteland.

De provincie Drenthe geeft voortaan alleen nog een bijdrage voor de aanleg van snel internet als een breedbandclub 2000 potentiële aansluitingen binnen heeft en minimaal 1200 adressen die het snelle internet daadwerkelijk afnemen. Tot nu was voor er geen ondergrens voor de aanleg van glasvezel in de kleine kernen.

Het besluit is voor de 35 bewonersinitiatieven in de provincie een stok achter de deur om samen te werken. ,,Grote clusters maken de exploitatie van het glasvezelnetwerk rendabel”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet. ,,We willen geen 35 bedrijfjes.” In de kop van Drenthe is deze samenwerking inmiddels gevonden in de Coöperatie Glasvezel Noord.

Witte gebieden

De provincie wil niet alleen geld uittrekken voor grote internetgroepen, maar wil daar ook expertise bij leveren. Er komt een pool met deskundigen die de initiatieven ondersteunt. Het Breedbandplatform Verbind Drenthe voert daarover de regie en ontvangt daarvoor geld van de provincie.

Snel internet op het platteland is een belangrijke speerpunt van de provincie. Veel zogeheten witte gebieden in Drenthe hebben geen beschikking over breedband, wat voor bedrijven, boeren, maar ook voor gezinnen met schoolgaande of studerende kinderen een groot gemis is. Jumelet: ,,Snel internet is voor bedrijven een reden zich in Drenthe te vestigen.”

Aanleg van glasvezel

Twee jaar geleden zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe een offensief begonnen om heel Drenthe aan de glasvezel te krijgen. Tot op heden heeft dat tot 24.000 aanvragen voor aansluitingen op breedband geleid. Bij 8000 adressen is of wordt de glasvezelkabel momenteel in de grond gelegd. In Roderwolde en omstreken en de regio Eexterzandvoort (Eco Oostermoer) hebben de huishoudens nu snel internet. In drie andere gebieden - Midden-Drenthe, De Wolden en rond Norg - worden de kabels gelegd.

De provincie wil ook de aanleg van glasvezel in zogeheten grijze gebieden ondersteunen, zij het in beperkte mate. In grijze gebieden is naast een telefoonaansluiting voor internet ook een andere aansluiting aanwezig, bijvoorbeeld een coaxkabel. In Drenthe komt dat nog veelvuldig voor, met name in dorpskernen.

GS willen alleen glasvezel in deze gebieden meefinancieren als die zich aansluiten bij de ‘witte gebieden’. Er zijn dan ook andere partijen nodig als gemeente, banken of bedrijven. De provincie draagt maximaal 50 procent in de kosten bij.

menu