,,En weer treffen de bezuinigingen een kwetsbare groep mensen in de gemeente Hoogeveen, terwijl de rek daar al uit is. Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen.’’

Voorzitter Ida Vos van het Gehandicapten Platform Hoogeveen heeft grote zorg over de 5 miljoen euro die de gemeente wil bezuinigen in het sociaal domein. ,,Daarmee tref je niet alleen personen die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben, maar raak je ook de mantelzorgers. Zij krijgen in de toekomst nóg meer op hun schouders, terwijl ze vaak al overbelast zijn.’’

Om het gemeentelijke huishoudboekje weer op orde te krijgen moet Hoogeveen de komende vier jaar fors bezuinigen . Het college stelt de gemeenteraad voor om in tientallen posten in de begroting het mes te zetten. Voor volgend jaar moet er in totaal ruim 9 miljoen euro bezuinigd worden, oplopend naar 10,3 miljoen in 2023.

Harde klappen

In het sociaal domein vallen harde klappen. Hoogeveen gaf hier in 2018 zo’n 7 miljoen euro meer uit dan van het Rijk was ontvangen. De gemeente kwam over dat jaar in totaal ruim 9 miljoen euro tekort. Voor de komende jaren hanteert het college de harde eis dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overschrijden.

Hoogeveen bezuinigde dit jaar al 1 miljoen euro in het sociaal domein, bestaande uit 750.000 euro op de Wmo en 250.000 euro op de Jeugdhulp. Dat geld was nodig om de gemeentebegroting 2019 financieel sluitend te krijgen. De nieuwe, voorgestelde bezuinigingsronde snijdt echter dieper en duurt langer.

‘Onontkoombaar’

Volgens het college is die financiële pijn onontkoombaar: ,,De sterke toename van de vraag naar zorg heeft de afgelopen tijd voor forse overschrijdingen gezorgd.’’

Eigenaresse Chantal Pekel van het Hoogeveense bedrijf de Zorgerije, dat Wmo-cliënten ondersteunt en begeleidt, is bang dat de bezuinigingen in het sociaal domein ‘de boel in de soep laten lopen.’ Ze doelt onder meer op de forse bezuiniging op de thuishulp, waar in Hoogeveen bijna tweeduizend veelal oudere inwoners van afhankelijk zijn.

,,De gemeente moet wel realistisch blijven kijken. Je kunt mensen die bijvoorbeeld vier uur hulp krijgen bij huishoudelijke taken niet zomaar korten naar twee uur. Ze moeten dan nog meer op hun netwerk leunen, wat tot meer problemen kan leiden.’’

‘Voor veel mensen een gevecht’

,,De gemeente Hoogeveen moet niet de indruk wekken dat mensen krijgen wat ze vragen’’, vervolgt voorzitter Ida Vos van het Gehandicapten Platform. ,,Voor veel mensen is het aanvragen van zorg en huishoudelijke hulp een gevecht.’’

Vos reageert op uitspraken van wethouder Erwin Slomp in deze krant. Slomp constateerde dinsdag tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting dat Hoogeveen ‘wel een heel sociale gemeente is geweest’. En dat het altijd lastig is om ‘vanuit luxe naar minder te gaan.’

Voorzitter Ida Vos van het Gehandicapten Platform wuift dat weg. ,,Die zogenaamde luxe verdween al vele jaren geleden, hoor.

Volgens haar kan de gemeente zich beter afvragen waar het geld is gebleven dat Hoogeveen jaren op de Wmo heeft overgehouden. ,,Dat zou in een pot gestopt worden, maar als je er naar vraagt kan niemand duidelijkheid verschaffen.’’

Controle

Vos heeft wel begrip voor de oproep van gemeenten richting het Rijk om met meer geld over de brug te komen, maar ze vindt ook dat de hand in eigen boezem gestoken moet worden. ,,Lange tijd had de gemeente geen goede controle of de gedeclareerde uren van zorgbureaus ook daadwerkelijk besteed waren voor zorg aan mensen.’’

Ze vindt dat de bezuinigingen in het sociaal domein te veel geld gedreven zijn. ,,Er moet een bepaald bedrag beknibbeld worden, waarbij de gevolgen voor mensen van ondergeschikt belang zijn. We praten over een kwetsbare doelgroep, die al veel geslikt heeft en vaak niet de weg weet of de energie heeft om protest aan te tekenen.’’

Vos zou het op z’n minst eerlijk vinden als de gemeente op álle beleidsterreinen naar bezuinigingen zoekt. ,,De bouw van de ijsbaan met zwembad gaat gewoon door. Dat begrijpen veel inwoners niet.’’

IJsbaan/zwembad

Formeel is er geen directe relatie tussen de miljoeneninvestering in ijsbaan/zwembad en de bezuinigingen in het sociaal domein, in de zin dat het één het ander veroorzaakt heeft. Toch kunnen ze ook niet volledig los van elkaar gezien worden. Geld kan maar één keer worden uitgegeven en een raadsmeerderheid heeft indertijd gekozen om een bedrag te reserveren voor de komst van de bovenregionale voorziening.

In de beeldvorming is de combinatie echter fnuikend en op social media een open zenuw. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces riep de ChristenUnie het college nog op ‘het juiste verhaal’ te vertellen. ,,Zonde dat de ijsbaan nu een negatief imago krijgt’’, sprak CU-raadslid Koen Meesters. ,,Het is niet zo dat op het sociale domein bezuinigd moet worden, omdat Hoogeveen zo nodig een ijsbaan moet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe