Grote zorgen in Drenthe over asbestdaken

De provincie Drenthe maakt zich grote zorgen over de asbestdaken die uiterlijk 2024 moeten worden opgeruimd. Naar schatting ligt in Drenthe nog 5 tot 7 miljoen vierkante meter aan asbest op de daken.

In Drenthe is een regeling van het Rijk van kracht, aangevuld met geld van de provincie. De bodem van de subsidiepot (maximaal 15.000 euro per dak) is in zicht. Er is nog ongeveer 2 ton beschikbaar. Deze regeling is bedoeld voor landbouwers. Voor particulieren is in Drenthe geen subsidiepot.

Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra doet het rijk er goed de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' te verlengen. ,,Het rijk heeft de regeling gesteld, maar daarmee is het probleem niet opgelost.'' De provincie gaat ook bekijken wat ze zelf in financieel opzicht kan bijdragen.

Met een vliegtuigje en een speciale camera brengt de provincie vanuit de lucht het exacte aantal asbestdaken in Drenthe in beeld. Komend najaar zijn de uitkomsten bekend en moet blijken hoe groot het probleem is.

menu