Gymles De Wolden sprint in rap tempo naar hoger niveau

Het bewegingsonderwijs in De Wolden heeft in een jaar tijd een enorme vlucht genomen. Bijna elke basisschool heeft een vakleerkracht.

Een jaar geleden had slechts een enkele basisschool in De Wolden een eigen gymleraar. De stimuleringsmaatregel van de gemeente heeft in sneltreinvaart vruchten afgeworpen.

Kwaliteit

De Wolden sloot een deal met de scholen: de gemeente levert een sportfunctionaris, die een uur bewegingsonderwijs per week voor zijn rekening neemt, op voorwaarde dat de school een vakleerkracht aanstelt, die het tweede uur invult. ,,En dat pakt geweldig uit. Inmiddels verzorgen onze sportfunctionarissen vijftig gymlessen per week en de vakleerkrachten van de scholen dus ook’’, zegt een gemeentelijk woordvoerder.

Het idee erachter is dat gezonde leerlingen beter presteren en dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs beter wordt als er een vakleerkracht voor de groep staat.

Openbaar vs christelijk

Een rondje langs scholen in Zuidwest-Drenthe leert dat alleen in het openbaar basisonderwijs in Meppel de gymlessen volledig worden verzorgd door vakleerkrachten.

Bij het protestants christelijk basisonderwijs in Meppel is het 50/50: het ene uur wordt ingevuld door vakleerkrachten, het andere door de groepsleerkrachten.

,,Maar de lessen worden volgens dezelfde methode gegeven en wij doen ook buiten de schooluren veel aan sport en bewegen voor de kinderen’’, zegt Petra van Wieringen, directeur van De Akker.

In Midden-Drenthe zijn het ook de ‘gewone’ leerkrachten, die de gymlessen verzorgen. Zij worden terzijde gestaan door bovenschoolse vakleerkracht Frank Klein. ,,Wij proberen de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo hoog mogelijk te krijgen en hanteren daarvoor een bepaalde methodiek. Diep in mijn hart zeg ik: op elke basisschool hoort een vakleerkracht te zijn. Maar dat is een politieke beslissing.’’

‘Ten koste van de kerntaak’

Ook in Westerveld zijn het de groepsleerkrachten, die de gymlessen voor hun rekening nemen. ,,We hebben helaas geen vakleerkrachten in Westerveld. Wij, de bewegingscoaches, ondersteunen de leerkrachten bij het eigen maken van de gekozen methode. Door die begeleiding slagen we erin redelijk goede bewegingslessen te verzorgen’’, zegt een van de bewegingscoaches in Westerveld.

In Hoogeveen is de situatie niet anders. Ook hier worden de gymlessen niet verzorgd door vakleerkrachten. ,,Het is een bewuste keuze om onze sportfunctionarissen daar niet voor in te zetten’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Omdat dit ten koste gaat van hun kerntaak: het bereiken van mensen die sport en beweging het best kunnen gebruiken. Wel is het zo dat de gemeentelijke sportfunctionarissen de groepsleerkrachten bijscholen en ook lessen bijwonen om zodoende feedback te geven. Ook stellen ze lespakketten samen voor de leerkrachten.’'

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.