Een hek op de grens met Drenthe en Groningen om de wolf buiten Friesland te houden? ,,Ik dacht eerst: is het al 1 april? Nee, dit is geen goed plan.’’

In de achtertuin van Catrinus Homan, schaapherder in het Doldersummerveld, zou de vrije doorgang van de wolf zo’n beetje ophouden als het plan van vijf Friese schapenhouders werkelijkheid wordt. Een hek om hun dieren te beschermen tegen de roofzuchtige en ongewenste vreemdeling, die vanuit Duitsland via Drenthe Nederland binnenkomt en al zwervend ook al meerdere keren in Friesland toesloeg.

,,Het lijkt me niet haalbaar en niet verstandig’’, zegt schaapherder Homan op persoonlijke titel. ,,Als je een hele provincie afsluit om de wolf buiten te houden, dan sluit je die ook af voor reeën, dassen en eigenlijk alles wat op pootjes rondloopt. Dat lijkt mij uiterst ongewenst.’’

Homan kan zich voorstellen dat de schapenhouders hun dieren willen beschermen. ,,Op 2 december 2019 hebben wij de wolf ook op bezoek gehad. Vijf dode schapen en een aantal vermiste dieren. Omdat de wolf hier middenin het dekseizoen kwam, is bij verschillende ooien de dracht spontaan afgebroken. Dat wordt gezien als indirecte schaden en die wordt níét vergoed.’’

Geen invasie

Aan de andere kant, zo zegt Homan, is het ook niet zo dat ons een invasie van wolven staat te wachten. ,,Af en toe steekt een zwervend dier vanuit Duitsland de grens over. Nadat wij in 2019 een wolf op bezoek hadden, hebben we zelf geïnvesteerd in wolfwerende rasters. Dat lijkt me beter dan een hele provincie afsluiten.’’

Ook niet gewenst en op z’n zachtst gezegd moeilijk uitvoerbaar: als het hek op de provinciegrens moet komen, zal het dwars door het nationaal park Drents-Friese Wold komen te staan. ,,Naar aanleiding van het edelhert hebben wij uitvoerige discussies gehad over hekwerken en de toegankelijkheid van het Drentse Friese Wold. Het algemene sentiment is heel duidelijk: als het even kan geen hekwerken in de natuur’’, zegt Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep Drentse Friese Wold.

Op wiens grond?

En dan is er de vraag: op wiens grond komen de hekken? En wat voor (onteigenings)procedures heeft dat tot gevolg? De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet heeft er een hard hoofd in: ,,Waar komen die hekken en op wiens grond? Wat je er ook van vindt, het lijkt mij vooral onhaalbaar en onuitvoerbaar.’’

En waterdicht is een hek nooit. Schaapherder Homan en gedeputeerde Jumelet wijzen er beiden op dat wolven slimme dieren zijn en niet voor één gat zijn te vangen. Homan: ,,Dan moet je ook wegen afsluiten, want die gebruiken ze ook wel om ergens te komen.’’ Jumelet: ,,Heb me laten vertellen dat wolven ook wel wegen en waterwegen oversteken. Hoe doe je dat dan met hekken?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
wolf