Dat de gang van zaken rondom de Herenboeren in Assen veel verontwaardiging heeft opgeroepen bij reguliere boeren, is volledig te begrijpen. Dat zegt wethouder Mirjam Pauwels, die donderdagochtend een stevig gesprek voerde met een delegatie van de stichting.

In dat gesprek zijn de Herenboeren ‘nadrukkelijk ter verantwoording geroepen’. Wethouder Pauwels, die eerder op Twitter al stelde ‘not amused’ te zijn met de actie van de Asser stichting, zei onder meer dat ‘voor de Herenboeren dezelfde regels gelden als voor andere boeren’. Een stelling die niet wordt betwist door de stichting, die onlangs verklaarde een eventuele boete te willen verdubbelen en te schenken aan een goed boerendoel.

Overtreding

De Herenboeren moesten op het matje komen na het overtreden van de stikstofregels. De stichting wil op kleine schaal voedsel produceren voor 240 huishoudens in Assen en pacht sinds kort 20 hectare landbouwgrond van de gemeente. Maar meteen in de eerste week maakten de Herenboeren een fout door grasland om te woelen met tractor en frees, terwijl dat na 1 november niet is toegestaan.

Althans niet zonder toestemming van de gemeente en de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Deze partijen waren vooraf niet ingelicht over de werkzaamheden. Na publicatie in DVHN hierover volgden excuses van de Herenboeren, die lieten weten de miskleun te betreuren.

Kritiek begrijpelijk

Maar ook de gemeentelijke uitleg dat ‘de intentie van de Herenboeren de juiste is’ viel in slechte aarde. De boerenlobby trok daaruit de conclusie dat de Herenboeren worden voorgetrokken ten faveure van gangbare boeren. Regiobestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord oordeelde dat de Herenboeren in Assen ‘royaal in het zadel worden geholpen’. Begrijpelijke kritiek, vindt wethouder Pauwels. ,,Achteraf hadden we ook duidelijk moeten wijzen op de landelijke regels, die uiteindelijk de gemeentelijke regels overstijgen.”

Met het gesprek van donderdagochtend is voor de gemeente de kous af. Volgens Pauwels mogen de Herenboeren voorlopig alleen ‘vergunningsvrije activiteiten’ ondernemen, daar een omgevingsvergunning voor de aanleg van een verharde route, afrastering en schuilstallen nog in behandeling is. Mariska Paters, voorzitter van de Asser Herenboeren, kijkt terug op een ‘helder en duidelijk gesprek’. „We gaan vol vertrouwen verder met onze plannen conform de pachtrichtlijnen van de gemeente Assen”, laat ze in een korte reactie weten.

NVWA start onderzoek

Toch kan het gedoe rondom de Herenboeren nog wel een ander staartje krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is namelijk een onderzoek gestart naar de gang van zaken in Assen. Over de inhoud van dat onderzoek, kon een woordvoerder donderdag nog geen uitspraken doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe