Herinneringscentrum Kamp Westerbork schrijft voor het derde achtereenvolgende jaar rode cijfers. Het eigen vermogen van Kamp Westerbork is compleet verdampt.

Dat valt op te maken uit de meest recente jaarrekening. Alleen al over 2019 verliest voormalig Kamp Westerbork 379.093 euro. De twee jaren er voor werd ook al verlies geleden door het herinneringscentrum waardoor er in drie jaar tijd ruim een half miljoen euro verloren is gegaan.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een museum waar de geschiedenis van het kamp, dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als doorvoerkamp door de Duitse bezetter, wordt verteld. Het is een van de bekendste oorlogsmusea van Nederland.

Negatief eigen vermogen

De financiële verliezen hakken er diep in. Zelfs op zo’n manier dat het eigen vermogen van het herinneringscentrum aan het eind van 2019 door de nulgrens is gegaan. Het herinneringscentrum had geen geld meer op de bank staan. In de jaarrekening valt te lezen dat er sprake is van een negatief saldo van 44.316 euro.

In het verslag wordt als een van de redenen van het zware financiële jaar aangegeven dat als ‘gevolg van veranderde inzichten in 2019 het er toe heeft geleid dat een aantal posten extra werd afgeschreven’. Vorig jaar nam Gerdien Verschoor halverwege het jaar het directeursstokje over van Dirk Mulder.

Verschoor laat weten zich weinig zorgen te maken over de financiële situatie, maar erkent wel dat 2019 een lastig jaar is geweest. ,,Ik zie geen patroon van dalende cijfers en we hebben niet te maken met een echt neergaande lijn.”

Verschoor zegt dat het team van het herinneringscentrum bezig is om plannen te maken voor nieuwe langjarige projecten. Deze projecten zijn volgens haar ‘zeer kansrijk voor subsidies’.

In de jaarrekening staat ook dat het herinneringscentrum de organisatie wil verzakelijken. Ook moeten tegenvallers beter worden opgevangen in de toekomst. Om dat voor elkaar te boksen, moet er een buffer komen van het eigen vermogen van tien procent van de jaaromzet. Maar dat zal dit jaar nog niet gaan gebeuren, bevestigt Verschoor.

Opvallend genoeg zijn de lonen en salarissen vorig jaar met maar liefst 178.448 euro toegenomen. Dat is een stijging van 26,5 procent ten opzichte van het jaar er voor. Maar directeur Verschoor zegt dat dit een vertekend beeld geeft omdat er in 2019 ‘minder projecten zijn gedraaid waardoor de salariskosten niet aan die projecten kunnen worden gekoppeld, maar wel op de exploitatie drukken’.

Noodsteun

Dit jaar zal de financiële situatie van het herinneringscentrum er zeker niet beter op worden. Alleen al vanwege het coronavirus heeft het centrum de deuren maandenlang gesloten moeten houden voor publiek. Ook nu kan door de strengere regels nog maar een fractie van de bezoekers (30 procent minder dan vorig jaar) het centrum en het terrein bezoeken. ,,Het eigen vermogen zal vrees ik ook in 2020 negatief blijven. We zijn hard bezig voor een goede en gezonde bedrijfsvoering”, aldus directeur Verschoor.

Kamp Westerbork heeft al zo’n kwart miljoen euro aan noodsteun ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het v-fonds en de provincie Drenthe. Maar voor aanvullende noodsteun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt het centrum niet in aanmerking.

,,Met de noodsteun die we hebben ontvangen, redden we het waarschijnlijk tot het einde van het jaar. Mocht het toch tot een tekort leiden, dan zal dat niet een met kleerscheuren zijn. Maar ik maak mij zorgen om volgend jaar. De onzekerheid van Covid-19 en de gevolgen die het ook voor ons kan hebben.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe