Herinrichting Koopmansplein in Assen start volgens plan in augustus

Een impressie van het nieuwe Koopmansplein in Assen. Archief DvhN

De herinrichting van het Koopmansplein in Assen start volgens plan na de bouwvakvakantie in de tweede week van augustus.

Ondernemers hadden hun zorgen geuit omdat zij vrezen voor extra omzetverlies, juist nu het water hen door de coronacrisis al aan de lippen staat.

Omzetverlies

De grote ingreep in het Asser stadshart komt de ondernemers daarom juist nu slecht uit. Na weken waarin nauwelijks toeloop was in de binnenstad door de coronacrisis, trekt de klandizie weer aan. De winkeliers hopen op een mooie zomer met veel toeristen en een goed najaar om zo de omzet weer wat op peil te brengen.

De metamorfose van het Koopmansplein stond al langer op het aanvalsplan. MKB Retail Assen vond uitstel geen slechte optie. De fractie van de PvdA in de gemeenteraad had hier vragen over gesteld.

Zorgen gedeeld

B en W hebben begrip voor de zorgen, maar zeggen dat de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. Bijvoorbeeld door het werk in kleinere blokken op te delen, waardoor slechts tijdelijk een deel van het plein niet beschikbaar is.

Inmiddels is een gesprek geweest met MKB Retail en binnenstadsorganisatie Vaart in Assen over de planning van het werk op het Koopmansplein. ‘Eventuele knelpunten in de planning proberen we gezamenlijk op te lossen’, zeggen B en W in antwoord op de vragen van de PvdA. Er zal, aldus het college, niet het hele jaar overal sprake zijn van overlast. ‘De overlast voor individuele ondernemers blijft daardoor beperkt.’

De planning wordt de komende weken verder uitgewerkt, onder andere in overleg met de nutsbedrijven. Die wordt daarna nog een keer besproken met MKB Retail en Vaart in Assen. ‘Dan gaan we kijken waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan en hoe we die kunnen oplossen.’

Afspraken met individuele ondernemers

Verder worden door de speciaal aangestelde omgevingsmanager afspraken gemaakt met individuele ondernemers op en rond het plein, die ervoor moeten zorgen dat hun bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk door kan gaan tijdens de werkzaamheden.

Het plein wordt heringericht met zitbankjes, een fontein, veel groen en plantenbakken en een speel hunebed. Ook komt er een podiumpje voor optredens tijdens evenementen. De herinrichting kost 3 miljoen euro.

menu