Een omgevingsadviesraad in Borger-Odoorn voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer komt nog niet van de grond.

Met dit platform kunnen omwonenden en lokale belangenorganisaties onder meer meebepalen hoe het geld uit het gebiedsfonds besteed wordt. Bewoners en initiatiefnemers lijken er echter niet uit te komen. Hoe kan deze impasse het beste doorbroken worden? We vroegen het de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

Volgens de VVD blijft de invulling van de omgevingsadviesraad in eerste instantie vooral een zaak tussen de windmolenbouwers en inwoners. ,,Het is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en daar moeten wij als gemeente niet te veel tussen zitten”, aldus fractievoorzitter Erik Ziengs . ,,Momenteel werkt onze burgemeester hier aan, laten we dat eerst even afwachten.”

Henk Zwiep van de PvdA denkt over dat laatste net zo. ,,Onze burgemeester, Jan Seton, zit daar bovenop en ik ga een broedende kip niet storen met allerlei uitspraken. Wel vind ik het teleurstellend dat partijen kennelijk niet in staat zijn om op een goede manier met elkaar te communiceren.” Martin Hoogerkamp van D66 gaat er van uit dat mensen zitting gaan nemen in de omgevingsadviesraad. Hoewel vertrouwen nog wel een ding is, erkent hij.

Volgens Pieter de Groot (GroenLinks) vergt het nou eenmaal veel zorgvuldigheid qua bemensing om dat platform tot een succes te maken. ,,Met een onjuiste of mogelijk eenzijdige samenstelling gaat het je zeker aan draagvlak ontbreken.” De burgemeester die optreedt als onpartijdige derde is volgens hem de voornaamste weg uit deze impasse. ,,Maar het is moeilijk en lastig. Dus enige mildheid houd ik voor het moment aan.”

Het CDA spreekt bij monde van Roelof Tuin van een ‘loopgravenoorlog waar we kennelijk maar niet uitkomen.’ Volgens hem is het zaak dat inwoners ook de meerwaarde van een gebiedsfonds gaan inzien. ,,Bij enkelen leeft echter het idee dat als zij plaats nemen in de raad ook meteen voor windmolens zijn.” Maar de turbines komen er, dat staat vast. Maar het gebiedsfonds ook en daar kan de regio van profiteren, aldus Tuin. ,,Wellicht dat mensen zich hier nog meer bewust van worden.”

Harm Greven van Gemeentebelangen Borger-Odoorn denkt aan het op termijn organiseren van een bijeenkomst waar één afgevaardigde van elke dorp of belangenclub voor wordt uitgenodigd. De initiatiefnemers houden vervolgens hun verhaal en de afgevaardigden koppelen dit weer terug aan hun achterban. Vervolgens kunnen deze weer met ideeën komen voor het fonds. Zo houd je het overzichtelijk in klein comité. Wellicht kunnen er in deze setting ook kandidaten voor de adviesraad worden voorgedragen.”

Volgens Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn moet de gemeente opnieuw de boer op. Terug naar de dorpen en de dorpshuizen om mensen betrokken te houden en wellicht warm te krijgen voor de adviesraad. ,,De burgemeester heeft dat tot dusver prima gedaan met onder meer de eerder gehouden informatieavonden. Geef daar een vervolg aan. Houd dat lijntje met de bevolking vast en blijf in gesprek.” Erik Braam van de ChristenUnie was niet bereikbaar voor commentaar.

Burgemeester Jan Seton laat weten dat er deze maand alsnog een paar belangrijke stappen worden gezet. ,,Zo sturen we een voorstel naar de gemeenteraad over hoe we de ozb-opbrengsten van het windpark ten goede willen laten komen aan het gebiedsfonds. Op dat moment wordt ook duidelijk hoeveel er in totaal te besteden is. Om de inrichting en besteding in samenspraak met onze inwoners te begeleiden, willen we de komende weken een extern bureau aanstellen. Ondertussen zitten we halverwege mei om tafel met een aantal inwoners die zich in het voortraject hebben gemeld om mee te denken.”

Vervolgens gaat het externe bureau het gebied in om meer inwoners te betrekken bij het gebiedsfonds. ,,Dat gebeurt aan de ene kant zo breed mogelijk in de vorm van een enquête, maar ook door middel van gerichte gesprekken met relevante spelers in de Borger-Odoornse samenleving.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe