Het is wel veel droger nu, maar in 1976 was er minder water

Het is veel droger dan in 1976, toch is de nood in veel opzichten minder hoog dan in de hete zomer van toen. Zo kan er nu veel meer water het gebied worden ingepompt dan vroeger.

Volgens Tom Grobbe van waterschap Vechtstromen waren er destijds veel minder stuwen om het water op bepaalde plekken vast te houden, en zo dieper het gebied in te krijgen. Omdat watergangen deels droog vielen was er toen meer schade, aan bijvoorbeeld de beschoeiing.

In eerste instantie wordt het water Drenthe ingepompt via de IJssel bij Eefde (Zutphen). Het hoeft maar eenmaal een hoogte van acht meter te overbruggen om vervolgens via het Twentekanaal en het kanaal Coevorden-Almelo het zuiden van Drenthe te bereiken, en daarmee ook de rest van de provincie (via de Verlengde Hoogeveense Vaart).

Een wat duurdere methode voor de aanvoer van water is uit het IJsselmeer, via het Zwarte Water. Dat gebeurt inmiddels enkele weken. Het water moet meerdere malen een hoogte overbruggen.

Neerslag rond de Alpen

Voor wateraanvoer via de IJssel is neerslag rond de Alpen van groot belang. Medewerkers van Vechtstromen houden continu de Europese buienradars in de gaten. Even leek het hoopvol met veel neerslag, maar die viel vooral aan de oostkant van de Alpen. ,,Dat water wordt via de Donau afgevoerd. Wij hebben de westkant nodig, want dan komt het water via de Rijn Nederland binnen’’, zegt Grobbe.

Wat ook een groot verschil is met 1976 is dat er tegenwoordig veel meer geteeld wordt dan vooral de aardappel. Gewassen als spinazie en de lelieteelt hebben per definitie veel water nodig. Die zijn volgens een prioriteitenlijst ook eerder aan de beurt voor beregening dan gras en maïs, indien de aanvoer van water stokt.

Als er te weinig water uit de IJssel of IJsselmeer aangevoerd kan worden, dan heeft dat in eerste instantie gevolgen voor scheepvaart, industrie, landbouw, natuur (zolang er geen onomkeerbare schade is), waterrecreatie en binnenvisserij. Kapitaalintensieve gewassen zijn dan aan de beurt, gevolgd door drinkwater- en energievoorziening. Het laatste beetje water zal worden ingezet voor onder meer de stabiliteit van waterkeringen.

Hondsrug

Op veel plekken in Drenthe kan nog worden beregend vanuit kanalen en sloten, in gebieden waar nog water naartoe gepompt kan worden. Voor grote delen van de Hondsrug is die aanvoer niet mogelijk, waardoor daar een verbod geldt.

Sommige boeren gebruiken grondwater, maar eenvoudig is dat niet. Zo moet er door specialisten een put geslagen worden van veertig tot tachtig meter diep. Dat kost geld, evenals gewoon beregenen overigens. ,,Een week beregenen kost een boer zo 2000 tot 2500 euro’’, weet Freddy Reinders van Vechtstromen.

Voer geen eendjes

Het waterschap stelde al veel eerder een verbod in op het halen van water uit vijvers in stedelijke gebieden. Andere schappen volgden overigens niet. Vechtstromen wil daarmee de waterkwaliteit in vijvers handhaven. Te weinig en warm er water kan leiden tot massale vissterfte, blauwalg en botulisme. Om dezelfde reden adviseert Vechtstromen eendjes niet meer te voeren, omdat er doorgaans veel broodresten in het water achterblijven. Die onttrekken zuurstof uit het water.

De boete voor het halen van water uit stedelijke vijvers bedraagt 1500 euro voor bedrijven. Acht boetes zijn inmiddels uitgedeeld, vooral in Twente. Dat kunnen boeren, tuinders maar ook bijvoorbeeld groenbedrijven zijn.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.