Het kan mooier en het moet mooier in buurtje Achter Mensing in Erica

Rudy Hanenbergh, Joop Einhaus, Freek Kleinjan en Gini Schotanus in het woonbuurtje Achter Mensing. Hanenbergh en Einhaus zijn van een werkgroep Dorpsplan, Kleinjan en Schotanus zijn buurtbewoners en lid van de bewonerswerkgoep. Foto: DvhN

Verzakte voetpaden en straten, verroeste lantarenpalen en veel te weinig parkeerplaatsen. Het woongebied Achter Mensing is nu allesbehalve een visitekaartje voor Erica. Dat moet anders, vonden meerdere buurtbewoners. Er kwam een plan en woensdagochtend legde de gemeente Emmen daar 25.000 euro bij.

Met Achter Mensing wordt het gebied achter de voormalige meubelzaak Mensing aan de Verlengde Vaart Noordzijde bedoeld. Het gaat om de straten Heemskerkstraat, Semsstraat, Meineszstraat, Wildestraat, Carstenstraat en Kalffstraat.

Het woonbuurtje ontstond zo’n zestig jaar geleden en bestaat uit pakweg 175 woningen. Een groot deel van de huizen maakt deel uit van een rijtje. Ze werden gebouwd in een periode van grote woningnood.

De buurt verloedert en verpaupert

Volgens buurtbewoners is er de afgelopen zestig jaar niets of nauwelijks iets gedaan om het gebied te moderniseren of aantrekkelijker te maken. Veel bewoners vinden dat hun buurt verloedert en verpaupert.

loading


Een van de grote ergernissen is het gebrekkige onderhoud aan straten, voetpaden en groen. Op een aantal plekken verrichte de gemeente de afgelopen jaren wel reparaties, maar dat gebeurde vaak met verschillende materialen waardoor er een lappendeken van bestrating is ontstaan. Het is een ratjetoe, aldus buurtbewoners.

‘Nog één plantsoen over en dat is zo dood als een pier’

Ander probleem: het gebrek aan parkeerplaatsen. Het aantal auto’s per huishouden nam de afgelopen tientallen jaren toe, maar het aantal parkeerplaatsen werd niet veel groter. ,,En weet je wat ook zo jammer is? Bijna alle plantsoenen zijn verdwenen. De gemeente heeft er grasvelden van gemaakt. Er is nog één plantsoen over en dat is zo dood als een pier’’, zegt Freek Kleinjan (76), die al ruim een halve eeuw in het buurtje woont.

Kleinjan is een van de buurtbewoners die vindt dat het zo niet langer kan. Samen met onder meer buurtgenoot Gini Schotanus vormde hij een werkgroep om het leefklimaat in ‘Achter Mensing’ te verbeteren. Er werd een enquête gehouden en ook mensen van de plaatselijke werkgroep Dorpsplan werden bij het project betrokken.

‘Ook een wereldreis begint met de eerste stap’

Uiteindelijk rolden er drie speerpunten uit: verkeersveiligheid/parkeren, grijs/groen en het toewijzingsbeleid van huurwoningen door Lefier. Een deel van de huurders doet niets aan het onderhoud van de eigen tuin en dit komt het aanzien van de buurt niet ten goede.

loading

,,We realiseren ons dat we niet alles in korte tijd kunnen verbeteren. Maar daar laten we ons niet door ontmoedigen. Ook een wereldreis begint met de eerste stap’’, aldus Joop Einhaus van de werkgroep Dorpsplan. Volgens hem is het nu zaak om professionals erbij te betrekken. Want buurtbewoners kunnen dan wel van goede wil zijn, zij kunnen niet zelf voetpaden onder handen gaan nemen of extra parkeerplaatsen aanleggen.

Geld van de gemeente en Dorpsraad Erica gaat ook de beurs trekken

Dat de gemeente Emmen het initiatief in Erica waardeert, bleek woensdagochtend. Burgemeester Eric van Oosterhout overhandigde een cheque ter waarde van 25.000 euro om in ieder geval een deel van de plannen uit te kunnen laten voeren.

Bennie Kolker, sinds jaar en dag voorzitter van de plaatselijke Dorpsraad, zag het met tevredenheid aan. Hij zegt dat ook de Dorpsraad nog wel een duit in het zakje gaat doen, maar liet zich niet uit over bedragen. De Dorpsraad krijgt jaarlijks van de gemeente een geldsom die zij kan besteden aan projecten die de leefbaarheid in Erica verbeteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe