Zo zou de nieuwe woonwijk bij Vries er volgens de gemeente Tynaarlo uit kunnen zien.

Hoe bouwplan Vries-Zuid toch ontaardt in juridische touwtrekkerij

Zo zou de nieuwe woonwijk bij Vries er volgens de gemeente Tynaarlo uit kunnen zien.

Het was nou juist hun bedoeling een gang naar de Raad van State te voorkomen. Maar nu kondigt een deel van de omwonenden van het nieuwbouwplan Vries-Zuid toch een juridische bezwaarprocedure aan.

De teleurstelling is groot bij Alma en Barend Lukkien en bij Coby en Jan Harms. Vorig jaar september presenteerden ze een plan voor de nieuwbouwwijk Vries-Zuid. De 75 nieuw te bouwen huizen komen in hun achtertuin, bij wijze van spreken. Dan kun je maar beter alvast nadenken hoe het er uit moet komen te zien. Want uiteindelijk komen die huizen er toch wel. Ze hoopten met hun zet een langdurige juridische touwtrekkerij te voorkomen.

Er ligt nu een ontwerp bestemmingsplan

Maar het is nu driekwart jaar later. Er is nog een heel participatieproces geweest, waarbij alle belanghebbenden hun zegje konden doen. En er ligt een gemeentelijk plan, een ontwerp bestemmingsplan zoals het officieel heet. Maar het is toch anders dan de families Harms en Lukkien voor ogen hadden. Samen met veertien buurtgenoten stuurden ze een gepeperde brief naar de gemeenteraad. Die praat dinsdag over het plan.

„De gemeente heeft het plan te elfder ure veranderd”, moppert Barend Lukkien. „Na vijf bijeenkomsten bleek op de zesde dat er ineens huurwoningen zouden komen En er zijn nu drie witte vlekken, delen van de wijk waar bijzondere woonvormen kunnen komen, zoals een Knarrenhof of Tiny Houses.”

‘Bouw knarrenhof dichtbij winkels’

Leuk en aardig allemaal, maar volgens deze omwonenden is er in Vries geen behoefte gebleken aan dit soort huizen. Lukkien: „Ik hoor in Vries nooit dat er behoefte is aan huurwonignen. Een knarrenhof is prima, maar we denken dat ouderen toch wat dichter bij winkels en andere voorzieningen willen wonen. Het lijkt ons ook niet goed om te starten met een plan waar nog zoveel open ligt. Dan wordt het duurder om uit te voeren.”

Tweede steen des aanstoots: de wadi. Dat is een soort greppel die het regenwater afvoert van daken en straten. Een alternatief voor een vijver. Volgens de gemeente past dit goed in het beleid om de gevolgen van klimaatverandering, maar de omwonenden denken dat de grond er niet geschikt voor is.

Wadi: stank en overlast door plaagdieren

De wadi moet het water onder andere naar het grondwater afvoeren, maar daarvoor zou de bodem ter plekke niet geschikt zijn. De bodem bestaat na een laag zand uit twee meter leem en dan weer uit zand, zo stellen de omwonenden. Leem houdt het water tegen , waardoor het in de waddi zal blijven staan. Dit veroorzaak stank en overlast van plaagdieren als muizen en muggen, voorspellen de omwonenden.

Het derde grote bezwaar is de verkeersafwikkeling in de toekomstige wijk. De noordelijke ontsluiting zal via de Diepsloot gaan, die nu ook al de ontsluitingsweg is van de gelijknamige wijk. Nu al is het erg druk op deze weg.

„Ons doel was van Vries-Zuid een wijk te maken die mooi aansluit op onze bestaande wijk Diepsloot”, zegt Barend Lukkien. „Dat betekent dat de nieuwe wijk de bestaande als het ware moet spiegelen. Dezelfde opbouw. En de wijk moet mooi geleidelijk overgaan in het landschap. Dit zien wij in de gemeentelijke plannen onvoledoende terug. Ons plan is terzijde geschoven.”

‘Gemeente komt omwonenden wél tegemoet’

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) zegt in een reactie dat de families Harms en Lukkien wel degelijk een flink aantal elementen van hun plan in dat van de gemeente kunnen terugvinden. „Ze wilden echter een vijver aan de rand van de wijk, maar dat kan niet. De grond is er niet geschikt voor en het ligt te hoog. Een wadi is volgens ons een goed alternatief. We zijn niet bang voor muizen of muggen, er zal vooral in het voor- en najaar water in blijven staan. Dan is het te koud voor muggenlarven.”

Kraaijenbrink stelt verder dat de gemeente zich inspant om het hele dorp bij de planvorming te betrekken. „Niet alleen enkele omwonenden. Ik begrijp dat ze ontevreden zijn omdat er nog drie ‘witte vlekken’ in het plan zitten. Maar het is een wens van de gemeenteraad om hier ruimte open te houden voor alternatieve woonvormen.”

Lukkien en zijn medestanders zijn echter vastbesloten te gaan procederen, als de gemeente de plannen niet aanpast. „Dat is ieders goed recht”, reageert Kraaijenbrink.

menu