Beeld uit de campagne Oerprovincie Drenthe van Marketing Drenthe.

Hoe zet je je eigen gebied in het zonnetje? Drentse Staten worstelen er nog flink mee

Beeld uit de campagne Oerprovincie Drenthe van Marketing Drenthe. Foto: Marketing Drenthe

Vele tonnen steekt de provincie Drenthe jaarlijks in de promotie van het eigen gebied. Statenleden worstelen met de vraag of ze dit geld wel goed besteden.

Hoe meet je wat er verandert in de hoofden van mensen? Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar gedeputeerde Henk Brink (VVD) verwacht veel van nieuwe methoden om data te verzamelen en te analyseren. Hij hoopt dat daarmee de resultaten van Marketing Drenthe, waar de provincie jaarlijks 1,4 miljoen euro in steekt, beter inzichtelijk worden.

Wat levert het allemaal op?

Brink had woensdag een pittige ochtend, want behalve een Rekenkamerrapport over Marketing Drenthe stond ook de evaluatie van de campagne TopDutch op de agenda van de Statencommissie voor economische zaken. In TopDutch, een campagne om internationale bedrijven naar Noord-Nederland te halen, staken de drie noordelijke provincies de afgelopen jaren samen 1,2 miljoen euro. Serieus geld dus, en dus is ook hier de vraag: wat levert het op?

TopDutch vloeit voort uit een campagne om autofabrikant Tesla over te halen een fabriek in Noord-Nederland te openen. Die kwam dus in Berlijn. Het verbaast Statenlid Nico Uppelschoten (PVV) dat het evaluatierapport geen antwoord geeft op de vraag waarom Tesla niet naar Noord-Nederland kwam. Volgens hem komt dit onder meer door de inspanningen van Drenthe en Groningen om ‘waterstofprovincies’ te worden. Tesla zet juist in op stekkerauto’s.

‘Te weinig openheid van zaken’

Thomas Blinde (JA21) riep de toorn van Brink over zich af door te spreken van onzorgvuldig bestuur. Volgens Blinde gaf het provinciebestuur bij TopDutch te weinig openheid van zaken over hoe de campagne gevoerd werd en wat die opleverde. Volgens Brink zijn de provincies hierover wel degelijk transparant geweest. „Als je zo’n beladen term gebruikt, moet je daar ook consequenties aan verbinden in de vorm van een motie”, waarschuwde Statenlid Hendrikus Loof (PvdA). Maar Blinde zei dat hij alleen de discussie scherp wil voeren.

TopDutch moet Noord-Nederland meer op het netvlies brengen van topmensen van internationale bedrijven. Zoiets heb je niet met een paar gelikte campagnes, dus is het lastig om te bepalen of het geld goed besteed was. Komt nog bij dat een dergelijke campagne niet eerder gevoerd is en dat het dus pionieren was. Komt nog bij dat enkele ondernemers die het werk zouden uitvoeren, ruzie kregen .

‘Wie niet waagt, die niet wint’

Willemien Meeuwissen (VVD), Anry Kleine Deters (D66) en Gertjan Zuur (CDA) zijn juist blij dat de provincies met TopDutch van de gebaande paden zijn afgeweken. Wie niet waagt, die niet wint, redeneert het drietal. Bernadette van den Berg (ChristenUnie) was weer wat kritischer. De samenwerking tussen de drie provincies laat te wensen over, stelt zij vast. En ze had ook graag in het evaluatierapport gelezen hoe die ruzie bij de ondernemers kon ontstaan. Want de publiciteit daarover heeft de naam TopDutch geen goed gedaan, constateert zij.

Bureau Marketing Drenthe moet de provincie naamsbekendheid bezorgen bij toeristen. Dit lijkt al aardig goed te zitten: jaarlijks besteden bezoekers hier ongeveer 1,7 miljard euro. Toch valt er wat te verbeteren, door beter te meten wat campagnes als ‘Oer Drenthe’ nou precies opleveren. Brink belooft dat hij samen met de andere provincies gaat zorgen dat er meer en betere data beschikbaar komen om dat te kunnen doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu