Inwoners die verhuisd zijn, maar dat niet doorgeven aan de gemeente of die ingeschreven staan op adressen waar ze niet verblijven, riskeren een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro. De gemeente Hoogeveen heeft daar regels voor opgesteld.

In veel andere gemeenten, ook in Drenthe, wordt al opgetreden tegen inwoners die de verplichtingen voor de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen het bevolkingsregister, niet nakomen.

Personen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven op adressen waar ze niet verblijven of geen (of te laat) aangifte doen van vestiging, verhuizing of emigratie. Ook komt het voor dat iemand ergens een briefadres heeft, terwijl die persoon elders woont.

Geen regels

Tot voor kort kon Hoogeveen dergelijke overtreders en fraudeurs niet aanpakken, omdat daar geen (beleids)regels voor bestonden. De nieuwe regeling en bijbehorende boetes, uiteenlopend van 200 tot 325 euro, moeten burgers er van weerhouden om in de fout te gaan.

De gemeente heeft geen cijfers over het aantal personen dat jaarlijks in overtreding is. Een woordvoerder kan alleen zeggen dat in Hoogeveen ook gefraudeerd wordt met persoonsgegevens.

Huurtoeslag

In de BRP houden gemeenten persoonsgegevens van inwoners bij. Die informatie is nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen.

Ook gebruiken instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV en de Belastingdienst persoonsgegevens uit de BRP.

Uiterste middel

Met de nieuwe regels hoopt de gemeente Hoogeveen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de persoonsgegevens te verhogen. Wel ziet het college het opleggen van een bestuurlijke boete als uiterste middel. En er gaat een uitgebreid stappenplan aan vooraf.

Critici vinden de boetes te laag om potentiële fraudeurs af te schrikken. De bedragen staan in schril contrast met de inkomsten, zo luidt de kritiek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe