Hoogeveen richt camera op fraudeur

Hoogeveners met een uitkering kunnen doelwit worden van een camera-auto, als bij hen een ‘gegrond vermoeden' bestaat op sociale fraude. Het college heeft daartoe protocollen opgesteld.

Het paardenmiddel om uitkeringsfraude aan te pakken ligt politiek gevoelig, maar is volgens wethouder Gert Vos (ChristenUnie) nodig als laatste schakel om het bewijs rond te krijgen. ,,We gaan in Hoogeveen heus geen KGB'tje spelen of een heksenjacht ontketenen'', liet hij eerder al optekenen.

Vos verwacht niet dat het middel vaak hoeft te worden ingezet. ,,Ik schat in dat de camera-auto enkele keren per jaar nodig is'', zei hij vandaag.

Voorwaarden

De auto met onopvallende camera kan ook ingezet worden als de veiligheid van sociale rechercheurs in het geding is, of als heimelijke fysieke observatie een te groot ‘afbreukrisico' oplevert. De inzet van de auto met camera is gebonden aan voorwaarden die het college in een protocol heeft vastgelegd. Per keer moeten B en W schriftelijk toestemming geven.

Volgens wethouder Vos moet er voor toepassing van de camera-auto een ‘gegrond vermoeden' bestaan van sociale fraude. ,,Dan moet je denken aan tips en meldingen over fraude, eigen waarnemingen van gedragingen of onjuiste verstrekking van informatie door een cliënt'', lichtte hij toe.

Aard en ernst van de vermoede onrechtmatigheid spelen daarbij een belangrijke rol. Bij de inzet van de camera-auto verwacht het college dat een (gedeeltelijke) bevestiging van het vermoeden resulteert in ‘een substantiële terugvordering of intrekking' van het uitkeringsbedrag.

Alleen in het openbaar

Bij toestemming mag de camera-auto in eerste instantie maximaal tien dagen worden ingezet, met een eenmalige verlenging van nog eens tien dagen. In die periode mogen in principe alleen overdag en in de openbare ruimte beelden worden vastgelegd. De camera mag niet worden gericht op situaties die zich binnen een woning, bedrijfsruimte of locatie voordoen.

Volgens Vos is het protocol van de gemeente juridisch afgedekt. ,,We voldoen aan de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens.'' In het protocol staat dat de opgenomen beelden ‘niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het onderzoek'. Ze worden uiterlijk bij sluiting van een dossier vernietigd.

Vermoeden van misbruik

Behalve een protocol voor inzet van de camera-auto, heeft het college ook voorwaarden opgesteld voor huisbezoeken om fraude met uitkeringen op te sporen. Daarbij moet ‘een redelijk vermoeden' bestaan van misbruik van uitkeringen. Aanleiding voor een huisbezoek kan zijn dat er gerede twijfel is over het opgegeven woonadres, de opgegeven woonsituatie of de vermelde arbeidsactiviteiten.

Medewerkers van het team handhaving van de eenheid Dienstverlening & Activering van de gemeente Hoogeveen zijn belast met de huisbezoeken en de inzet van de camera-auto.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.