Hoogeveen stelt regels aan dreunende bastonen

Hoogeveens gaat per locatie regels opstellen voor geluid bij (middel)grote evenementen. De gemeente wil daarbij de overlast door ‘voelbare bastonen’ indammen.

Een en ander staat in de nota evenementenbeleid 2018-2022, dat de ambities van Hoogeveen op dit terrein belicht.

‘Bastonen kunnen ver dragen’

Hoogeveen gaat op het gebied van geluidsbelasting een decibelnorm toepassen die de hinder als gevolg van lage tonen moet beperken. ,,Bastonen kunnen ver dragen’’, erkent wethouder Erik Giethoorn. ,,De sterkte van het geluid mag dan binnen de perken blijven, voor de omgeving kunnen die bassen soms heel onplezierig zijn.’’

In veel hedendaagse muziek is de bas prominent aanwezig. Hoogeveen wil de effecten daarvan beperken. ,,Muziekgeluid is niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar voor de bezoeker’’, zo staat in de evenementennota. ,,De bastonen kunnen voor veel hinder zorgen en, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, ook nabij en in woningen hoorbaar zijn.’’

Maximum mag wisselen

De gemeente wil bij elk evenement de geluidsbelasting op omliggende huizen en gebouwen zo laag mogelijk houden. Niettemin mag het maximum wisselen. Voor muziekevenementen met ‘een zeer hoog maatschappelijk belang’ geldt een richtlijn van 95 dB(C), terwijl evenementen waarbij de muziek een ondersteunende factor is een belasting van 75 dB(C) op gevels mag hebben.

Er worden regels aan de geluidsbelasting gesteld, omdat het hanteren van begin- en eindtijden niet meer voldoende is. Per locatie moet worden bepaald onder welke voorwaarden daar een evenement kan plaatsvinden. Ook moet expliciet aangegeven worden op hoeveel dagen er evenementen mogen plaatsvinden en wat het maximum aantal bezoekers is.

Veiligheidsplan

Evenementen en festivals worden steeds belangrijker voor versterking van de regiofunctie van Hoogeveen, vanwege ‘demografische ontwikkelingen en het wegvallen van lokale voorzieningen rondom Hoogeveen.’ Op dit moment mogen overal in de gemeente Hoogeveen evenementen worden georganiseerd. Vanwege de veiligheid is het volgens de gemeente nodig om weigeringsgronden voor een vergunning op te nemen. ,,We vragen organisatoren van middelgrote- en grote evenementen om bij de aanvraag van een vergunning de risico’s inzichtelijk te maken in een veiligheidsplan.’’

Kindvriendelijkste van Nederland

Hoogeveen wil de komende jaren de ‘kindvriendelijkste gemeente van Nederland’ worden. Onderzoek leert dat de plaats vooral in trek is bij jonge gezinnen met kinderen. Hoogeveen wil daarom dat evenementen voor jonge gezinnen met kinderen meer kans maken op financiële ondersteuning (subsidie) vanuit de gemeente. ,,Het subsidiebeleid wordt hier op aangepast’’., staat in de nota.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.