Hoogeveense raad heeft geen moeite met de uitbreiding van tankstation Green Planet (het klimpark met de reclametoren is een ander verhaal)

Green Planet bij Pesse wil het tankstation uitbreiden Foto: Gerrit Boer

De gemeenteraad van Hoogeveen geen problemen met de uitbreiding van het tankstation Green Planet bij Pesse. De politiek benadrukte wel dat het absoluut los moet staan van de plannen voor een reclametoren en klimpark. Dat garandeerde de wethouder.

De politiek heeft donderdagavond een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een omgevingsvergunning voor het tankstation langs de A28.

Green Planet heeft de vergunning nodig om uit te kunnen breiden met een overdekt vrachtwagen tankeiland voor biobrandstoffen, waterstof en (bio)diesel en een parkeerplaats voor vrachtwagens voor e-laden.

Het raadsvoorstel waarover besloten moest worden, staat volgens wethouder Erik Giethoorn volledig los van de komst van een uitkijk/reclametoren en klimpark bij het tankstation.

Vrijwel alle partijen wilden die garantie van wethouder Erik Giethoorn. De SP vond het raadsvoorstel verwarrend en zelfs ‘broddelwerk’ maar stemde er na de toezegging van de wethouder over de scheiding tussen beide plannen wel mee in.

Alle partijen vonden de economische en duurzame uitbreiding van het tankstation van belang voor deze regio.

Veel zienswijzen

Tegen het andere project van ondernemer Edward Doorten, Green Edge genaamd, werden begin dit jaar bij de gemeente Hoogeveen 154 zienswijzen ingediend. Die enorme hoeveelheid reacties moet nog voorzien worden van een antwoord.

Van de bezwaren is volgens de wethouder een handvol gericht tegen de voorgestelde uitbreiding van het tankstation. ,,Die houden vooral verband met de veiligheid’’, wist Giethoorn.

Die bezwaarmakers moeten wel opnieuw een zienswijze indienen, omdat de uitbreiding van het tankstation losgekoppeld is van de bestemmingsplanprocedure rond klimpark Green Edge en de reclametoren. De gemeente gaat hen daarover actief benaderen. ,,Dat vinden we wel zo netjes’’, merkte Giethoorn op.

Volgende stap

Green Planet wil een volgende stap zetten in de bedrijfsvoering. Het gaat onder meer om de komst van nieuwe biobrandstoffen, waaronder groene waterstof, voor zwaar transport en personenauto’s.

Het college in Hoogeveen wil daar wel aan meewerken, maar de verwachting is dat de vergunning op z’n vroegst medio oktober verleend kan worden.

De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen verlenen, indien sprake is van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan.

Argusogen

Actiecomité Gien Planet, dat fel gekant is tegen de komst van het ‘buitenproportionele attractiepark met reclametoren’, volgt de stap van Doorten met argusogen. Eerder stuurden de actievoerder al een brief naar de raad om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

,,In ieder geval niet zonder dat er definitief, eenduidig en juridisch bindend afstand wordt gedaan van de overige componenten van de Green Edge plannen, met als belangrijkste component de als klimtoren verklede reclamemast’’, liet het actiecomité de politiek weten.

menu