Hoogeveense raad wil dat inwoners meeprofiteren van zonneparken

Om inwoners mee te laten profiteren van zonne-energie moeten de initiatiefnemers van zonneparken streven naar de komst van dorps- of energiecoöperaties met minimaal 50 procent deelname van dorpsbewoners.

Een amendement daartoe van PvdA, D66, SP, SGP, GroenLinks en Gemeentebelangen haalde donderdagavond een meerderheid in de gemeenteraad. Volgens deze partijen blijft deelname van inwoners in zonneparken nu ver achter ten opzichte van commerciële partijen. Door inwoners de kans te geven te profiteren van nieuwe vormen van energie, wordt het draagvlak voor de energietransitie verhoogd, menen de indieners van de motie.

‘Het levert inwoners voordelen op’

,,Het zorgt voor een gelijkwaardige inbreng en levert mensen (financiële) voordelen op’’, stellen ze. ,,De opbrengsten komen direct ten goede aan de inwoners, en via een fonds is er geld voor onderhoud en eventuele investeringen.’’

Ook moeten maatschappelijke organisaties er zeker van kunnen zijn dat ze bij de verduurzaming van hun vastgoed voorrang moeten krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet ten opzichte van commerciële partijen. Een motie daartoe kreeg ook een politieke meerderheid. Voor de twee zonneparken in Pesse, die al vergund zijn, komen deze aanpassingen te laat. Daar is van bewonersparticipatie geen sprake.

Onvolkomenheden

De gemeenteraad heeft het zogeheten afwegingskader zonne-energie aangepast. In de eerste versie zaten onvolkomenheden. Zo is de term ‘draagvlak bij omwonenden’ veranderd in ‘maatschappelijke inpassing’, waarbij initiatiefnemers bewoners vroegtijdig bij de plannen moeten betrekken en protesten uit de omgeving breder gewogen worden.

Dat de kwestie leeft bleek eerder al uit dertien zienswijzen van inwoners, organisaties en bedrijven die op het nieuwe afwegingskader waren ingediend. Nog eens zes personen spraken twee weken geleden tijdens de raadsvergadering in, uiteenlopend van bezorgde bewoners tot bedrijven die zonneparken willen ontwikkelen.

Langdurig en rommelig

De besluitvorming donderdagavond kende een langdurig en rommelig verloop. Er werden vijf moties en twee amendementen ingediend, waarop andere partijen nog tekstuele wijzigingen probeerden aan te brengen. Uiteindelijk lukte dat, ondanks een drietal schorsingen, niet en werden de moties en amendementen gewoon in stemming gebracht.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.