Huiseigenaren in Kloosterveen worden niet gedwongen om van het gas af te gaan. Toch is het niet ondenkbaar dat bewoners in andere wijken in de toekomst wel met deze dwang te maken krijgen.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Stadspartij PLOP over een eventuele doorzettingsmacht bij het gasloos maken van de wijk Kloosterveen.

Onrust

In de wijk is onrust ontstaan door het vaststellen van de transitievisie warmte. Hierin staat het streven van de gemeente om alle woningen in Kloosterveen in 2030 van het gas af te sluiten. Woningeigenaren vrezen hierdoor dat ze gedwongen worden om dure warmtepompen aan te schaffen en kostbare aanpassingen aan hun huis moeten betalen.

Die angst werd nog groter toen de werkgroep Duurzaam Kloosterveen erachter kwam dat wethouder Karin Dekker (GroenLinks) er als voorzitter van de G40 op aandringt gemeenten meer mogelijkheden te geven om huizenbezitters te dwingen van het gas af te gaan, een zogenoemde doorzettingsmacht. Wijkbewoners voelden zich misleid, omdat Dekker eerder aangaf dat Assen hier als gemeente niet mee bezig is.

Niet bedoeld voor Kloosterveen

In antwoorden op de vragen van PLOP benadrukken B en W dat er op termijn waarschijnlijk wetgeving komt voor de doorzettingsmacht, maar dat dit instrument niet bedoeld is voor Kloosterveen. Bedoeling van de brief van Dekker was om de zorg te uiten dat de doelstellingen uit het Klimaatakkoord niet gehaald kunnen worden zonder extra geld en zonder extra mogelijkheden zoals dwang om van gas af te stappen.

De doorzettingsmacht is straks bedoeld om ‘in algemeen belang’ de laatste bewoners te dwingen van het gasnetwerk af te gaan, in wijken die verder vrijwel volledig losgekoppeld zijn van het aardgasnet. Hebben gemeenten dit middel niet, dan ‘stijgen de kosten voor de maatschappij onevenredig’. Mocht het ooit zover komen, dan wordt de situatie in alle openheid met bewoners en raad besproken, schrijft het gemeentebestuur.

Moment van bezinning

Door de ontstane onrust in Kloosterveen besloot het college eind april een moment van bezinning in te lassen. Na het meireces volgt een volgend overleg met Duurzaam Kloosterveen, de werkgroep die tijdens de raadsvergadering op 18 maart duizend e-mails van bezorgde Kloosterveners overhandigde aan wethouder Dekker.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe