Het gloednieuwe betonnen fietspad, dat Aa en Hunze aanlegde in dé archeologische schatkamer in Anloo, is illegaal. In het uiterste geval moet het worden verwijderd.

Het gebied De Strubben-Kniphorstbosch in Anloo, befaamd vanwege de hunebedden, grafheuvels, urnenvelden en oeroude karrensporen, staat te boek als rijksmonument. Tegen het advies van Staatsbosbeheer in verving de gemeente begin dit jaar het smalle schelpenpad voor een breed betonpad.

Onderzoek door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed heeft nu uitgewezen dat de aanleg illegaal is. De gemeente had een vergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). En als die vergunning was verleend, hadden de werkzaamheden alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid en onder deskundige leiding mogen worden uitgevoerd.

Alsnog vergunning aanvragen

De RCE heeft de gemeente per brief laten weten dat er alsnog een vergunning moet worden aangevraagd bij OCW. En wat als die niet wordt toegekend? ,,Als we er niet uitkomen, is de uiterste consequentie dat het fietspad moet verdwijnen’’, zegt RCE-woordvoerder Dolf Muller.

Het fietspad is aangelegd op een strook gemeentegrond. Met de RCE is Staatsbosbeheer, eigenaar van het omliggende gebied, van mening dat het brede pad niet alleen afbreuk doet aan de omgeving, maar dat bij de aanleg zo goed als zeker ook archeologische bodemschatten zijn verstoord. Voor een gebied als De Strubben-Kniphorstbosch geldt dat er nul centimeter mag worden gegraven. Voor de cunet, de fundering van het fietspad, is over een lengte van 1,7 kilometer de boel tot ongeveer 25 a 30 centimeter diep afgegraven en afgevlakt. ,,Archeologische resten bevinden zich direct onder het maaiveld en de kans is groot dat die verstoord zijn.’’

‘Het nieuwe pad ligt er en wordt gewaardeerd’

Verantwoordelijk wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. ,,Er lag daar al een fietspad. Dat hebben wij vervangen voor een duurzamer, veiliger en onderhoudsvriendelijker pad. Het nieuwe pad ligt er en wordt enorm gewaardeerd door de bevolking en recreanten. Daar doen we het voor. Achteraf zeg ik wel dat we hadden moeten weten dat we een vergunning moesten aanvragen. Dat gaan we alsnog doen.’’

Muller laat weten dat sloop van het fietspad niet het doel is. ,,Dan zouden we de gemeente en de gemeenschap op kosten jagen.’’ Maar is het dan een papieren oplossing? ,,Nee, wij gaan ook aanvullend onderzoek doen naar de mate van verstoring naast en onder het fietspad. Daarvoor moeten delen van het pad tijdelijk worden verwijderd. En de gemeente komt alleen in aanmerking voor een vergunning, als aan alle voorwaarden is voldaan.’’

Heijerman ligt er niet wakker van: ,,We zullen de aanvraag keurig onderbouwd indienen. Bang dat het fietspad wordt afgebroken, ben ik niet. Het ligt er en de archeologische bodemschatten liggen er veilig onder.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe