Intern Defensiedocument: afvalverwerking Kamp Holland was één dikke bende

De afvalstroom binnen Kamp Holland - één van de militaire bases van Nederlandse militairen in Afghanistan - was één dikke bende. Staat onomwonden in een intern defensiedocument, getiteld: ‘ Behandeling van afvalstromen in Kamp Holland ’ uit 2010.

De verbranding van alle afval in een burnpit wordt omschreven als „een volledig onbeheerst proces”.

Ook chemisch afval

Uit het document blijkt dat defensie bewust ook gevaarlijk en chemisch afval verbrandde vlakbij de manschappen.

Dit document is uiterst relevant, nu 110 militairen zich bij Defensie hebben gemeld met de overtuiging dat zij ziek zijn geworden door vuilverbranding op missie in Afghanistan of dat zij zich hierover zorgen maken.

Mogelijk onafhankelijk onderzoek

Minister Ank Bijleveld - die deze cijfers vandaag bekend maakte in een brief aan de Tweede Kamer - beslist begin april of de meldingen aanleiding zijn voor onafhankelijk onderzoek.

Het defensiemeldpunt werd geopend nadat Dagblad van het Noorden onthulde dat veel militairen zich wel hadden gemeld met klachten over de burnpits. Bijleveld sprak aanvankelijk tegen dat militairen zich bij Defensie hadden gemeld. Sinds twee weken is er een meldpunt van Defensie in de lucht waar mensen met klachten kunnen aankloppen. Sindsdien liep de teller naar 110 meldingen.

Dagelijks 35 kuub afval in rook op

Defensie verbrandde haar afval in zulke verbrandingskuilen in de open lucht. Daarbij kwamen giftige gassen vrij.

Defensie had moeten weten dat het een onhoudbare situatie was, blijkt uit het rapport waarmee het gehele afvalverwerkingsproces op kamp Holland en op de Forward Operatipon Base Ripley in kaart is gebracht.

Dagelijks werd minimaal 35 kuub afval zonder enige scheiding gestort in de burnpit, staat in het rapport. Het afval bestond uit de dagelijks afvalstroom door eten en drinken en het overige bedrijfsmatige afval.

Het rapport heeft snoeiharde conclusies:

  • Er is onvoldoende controle, toezicht en beheer over de afvalstroom binnen Kamp Holland
  • De afvalverwerking kan worden omschreven als een volledig onbeheerst proces. Er wordt door middel van een ongecontroleerde open verbranding afval verbrand op de burnpit. De emissie die hierbij vrijkomt, bestaat uit grote hoeveelheden stofdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu (inhaleren en huidcontact). Met name plastic dinner trays (onderzetbladen voor etenswaar, red.) en autobanden vormen een zware belasting voor het milieu en gezondheid.
  • Naast de verbranding van het afval is onduidelijk wat er met gevaarlijk - en chemisch afval gebeurt en op welke wijze dit wordt verwerkt.
  • Ongecontroleerde verbranding op de burnpit, waarbij alle soorten van afval in vaste of vloeibare vorm worden verbrand. ook gevaarlijk en chemisch afval. Er bestaat geen registratie en er is geen beheerder burnpit.
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen dit proces zijn niet vastgelegd en onvoldoende bekend gesteld.
  • Er is onvoldoende controle, toezicht en beheer over de afvalstroom binnen kamp Holland.

loading

Burnpit brandde tot einde missie

Kamp Holland was een Nederlandse ISAF-locatie van de Task Force Uruzgan, operationeel van juli 2006 tot en met juli 2010. Gedurende die periode bevonden zich er ongeveer 1.200 Nederlandse militairen en 400 Australische militairen.

Alle afval werd al die jaren in een burnpit verbrand. Rond 2008 kwamen er afvalovens, maar die werkten niet door defecten en gebrek aan onderdelen. Tot aan het einde van de missie brandde de burnpit.

252 meldingen bij burnpit.nl

Bij het meldpunt www.burnpit.nl zijn vele honderden meldingen binnengekomen van militairen over de ziekmakende burnpits. Volgens de Drentse jurist Ferre van de Nadort zijn daarvan 252 ex-militairen die kampen met ernstige gezondheidsklachten die zij in verband brengen met het verbanden van afval. De jurist komt snel met een inventarisatie van die meldingen.

Defensiewoordvoerder Jos van der Leij benadrukt dat er geen burnpits meer zijn tijdens Nederlandse militaire missies: ,,In veel missiegebieden is de bestaande lokale infrastructuur beschadigd of niet vergelijkbaar met onze westerse standaarden. Burnpits zijn daarom niet alleen een militaire oplossing voor de afvalverwerking maar veelal ook de lokale wijze van afvalverwerking. Momenteel maakt Defensie geen gebruik meer van burnpits, maar laat afval afvoeren door lokale contractors. Defensie heeft in het recente verleden verschillende onderzoeken naar de gezondheidseffecten van onder meer de burnpits gedaan.''

'Geen risicovolle luchtconcentraties'

Tijdens luchtonderzoeken in onder meer Tarin Kowt, in het leef- en werkgebied van het Nederlandse detachement zouden zijn geen risicovolle luchtconcentraties aangetroffen zijn die afkomstig zijn van de burnpit.

,,Daarnaast heeft Defensie in het recente verleden ook bredere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van onder meer de burnpits. Deze onderzoeken wijzen uit dat het moeilijk is met enige zekerheid een betrouwbare uitspraak te doen over lange termijneffecten door blootstelling aan de uitstoot van burnpits.''

,,In 2010 en 2012 zijn er metingen uitgevoerd die laten zien dat de waardes van de gemeten stoffen onder de internationaal gehanteerde grenswaarde van de Military Exposure Guidelines zitten.''

Mogelijk onafhankelijk onderzoek

Van der Leij: ,,Niet altijd is duidelijk wat de oorzaak is van gezondheidsklachten. We nemen als Defensie verantwoordelijkheid om daar serieus naar te kijken. Een optie daarbij is om een onafhankelijke onderzoek in te stellen naar de mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan de rook van burn pits. Of een dergelijk onderzoek nodig is, zal deels afhangen van de hoeveelheid en soorten meldingen (klachten over gezondheidssituatie) die binnenkomen bij het onafhankelijke meldpunt dat op verzoek van Defensie is ingericht. De minister zal de Kamer hierover in april informeren.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe