Harm Wiekens voor het aardappelveld waar mogelijk het sportpark naar toe verhuisd. Op de achtergrond zijn de huizen van  Rusken en de Zuring zichtbaar.

Inwoners Odoorn verzetten zich tegen nieuwbouwplan sportpark

Harm Wiekens voor het aardappelveld waar mogelijk het sportpark naar toe verhuisd. Op de achtergrond zijn de huizen van Rusken en de Zuring zichtbaar. Foto: Foto Boudewijn Benting

,,Kijk, het is toch net een levend schilderij van es en bos”, wijst Harm Wiekens uit Odoorn op het akkerland vol in de wind wuivend aardappelloof, met daarachter de bossen van de Schaangedennen en het Hunzebos.

De rust en de ruimte willen Wiekens en 121 andere inwoners van Odoorn graag behouden. De mogelijke verhuizing van het sportpark Harm Kuiper naar dit deel van het dorp willen hij en zijn medestanders dan ook koste wat kost voorkomen.

De gemeente Borger-Odoorn wil, kort door de bocht, de voetbal- en tennisvoorzieningen in Odoorn, Exloo en Valthe concentreren op een plek. Na overleg met de desbetreffende sportclubs liggen er twee opties op tafel: of renovatie van het huidige Harm Kuiper sportpark aan de Hammeersweg tegen 1,9 miljoen euro of nieuwbouw langs de Dennenweg voor 4,2 miljoen euro.

Vorig jaar en dit jaar zijn diverse informatieavonden gehouden om ook het geluid in de drie dorpen te peilen. In Exloo en Valthe leunen de meesten naar nieuwbouw. In Odoorn is er, na de laatste informatieavond van vorige week dinsdag, duidelijk weerstand tegen deze optie. Sterker nog, de groep tegenstanders ziet liever dat deze keuze helemaal geschrapt wordt en gewoon voor de renovatie van het huidige complex te gaan. Een brief met die boodschap is inmiddels richting gemeente verzonden.

Geen redelijk argument

,,We hebben eigenlijk geen enkel redelijk argument voor verplaatsing van het park naar de Dennenweg voorbij horen komen tijdens de informatieavond”, aldus Wiekens, die het initiatief nam tot de protestactie. ,,Behalve dat de Valther Boys vanwege de bereikbaarheid de voorkeur hier aan geven.” Dat de club de extra twee kilometer naar de plek van het huidige park zou willen afleggen, beschouwen de Oringers als een non-argument. ,,De leefbaarheid van drie wijken (omgeving Rusken, omgeving Langhieten en de zogenoemde bloemenbuurt) moet er niet op achteruitgaan ten faveure van een voetbalclub met ongeveer veertig leden.”

Na de informatieavond stelde Wiekens aan zijn buren voor om een Whatsappgroepje op te starten. ,,Iedereen die tegen de optie Dennenweg is, mag zich aanmelden.” Binnen een week leverde dat al ruim 121 tegenstanders op. ,,Ga er maar vanuit dat het om ongeveer honderd huishoudens in Odoorn gaat. Goed voor zo’n 15 procent van het dorp.”

Waslijst

De groep voert een waslijst aan argumenten aan tegen het nieuwbouwplan: geluid- en lichtoverlast, aantasting van de natuur en het cultuurhistorische karakter van de omgeving en meer verkeershinder. ,,Waar komt de ontsluitingsweg en waar de parkeerplaatsen? Komt er een extra kruising bij de Zuring of juist de ingang van het sportpark tegenover ingang van onze wijk? De wethouder beweerde verder dat het zicht niet aangetast wordt, terwijl kleedkamers en kantine op de huidige schetsen niet eens zijn ingetekend.” Wiekens snapt er dan ook helemaal niets van waarom de mogelijke nadelen pas na de locatiekeuze nader worden onderzocht. ,,Zoiets neemt je toch mee voor je een besluit neemt?”

Wiekens rekent er op dat college (die in september de knoop wil doorhakken) en gemeenteraad hun ‘gezonde boerenverstand’ gebruiken tijdens de besluitvorming. ,,Ik reken er op dat het niet zo ver komt dat de Dennenweg doorgaat. Mocht de politiek daar toch voor kiezen, dan bekijken we welke weg wij juridisch mogelijk nog kunnen bewandelen.”

menu