Inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden kunnen tot op straatniveau zien wat de gevolgen zijn bij extreme regenval of hitte. Daarvoor is vrijdag een website gelanceerd.

Met de site www.laatunietverrassen.nl kunnen bewoners precies kijken waar bijvoorbeeld regenwater blijft staan na een flinke hoosbui. ,,Maar je kunt ook op de kaart kijken welke plekken in ons gebied te maken kunnen krijgen met droogte en hitte”, zegt wethouder Freek Buijtelaar (Borger-Odoorn).

Buijtelaar: ,,Dat is met de afgelopen drie droge zomers een actueel thema. En zelfs deze week nog werd het 35 graden. Dat we te maken hebben met een veranderend klimaat lijkt mij geen punt van discussie meer.”

Op straatniveau

Vijf gemeenten, twee provincies (Drenthe en Overijssel) en twee waterschappen (Hunze & Aa’s en Vechtstromen) lanceerden vrijdag de speciale site waar inwoners op een digitale klimaatatlas kunnen zien wat effecten van klimaatverandering zijn in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Tot op straatniveau kun je controleren hoe droog of nat het kan worden. Wethouder Buijtelaar, ook voorzitter van de stuurgroep waar de drie Drentse gemeenten in zijn vertegenwoordigd, is erg blij met het initiatief. ,,Dit helpt ons en de inwoners om hier goed over na te denken. Door deze modellen worden we met de neus op de feiten gedrukt. Je wilt niet dat bijvoorbeeld elektriciteitskasten onder water komen te staan”, aldus Buijtelaar.

Alle gemeenten in Nederland hebben een zogeheten stresstest gedaan om te kijken waar de knelpunten zitten op het gebied van bijvoorbeeld wateroverlast. Die stresstest is een verplichting die staat beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Bewustwording problematiek

Dat plan is er om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering, vertelt Vechtstromen-bestuurder Hans van Agteren. De nu gelanceerde site voor de vijf gemeenten is voor die inwoners een belangrijke stap. ,,Het draait om bewustwording van de problematiek. Maar mensen kunnen ook kijken of er problemen kunnen ontstaan in hun directe omgeving en daar zelf naar handelen. Wij kunnen dit namelijk niet alleen.”

Buijtelaar en Van Agteren wijzen er op dat er tal van tips zijn waar inwoners uit de vijf gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. ,,Zo kunnen zij ook helpen met het beperken van wateroverlast en zorgen dat het minder droog wordt of dat de hitte-overlast vermindert.”

Op de site staan tips over het plaatsen van opvangbakken voor regen, infiltratiekratten en het vervangen van tegels voor bijvoorbeeld gras. Van Agteren: ,,Ontstenen is een manier. Maar ook bomen planten, het wit kalken van daken of sedum op het dak.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe