Inwoners aan de slag met 'Norgerduinen'

Zo’n negentig inwoners van Norg hebben een nieuwe stap gezet naar een plan voor het bosgebied rond het dorp en daarmee voor de toekomst van wonen in de vele recreatiewoningen.

Met de gemeente als aanjager gaan de verschillende belangengroepen in het dorp in zes werkgroepen samen plannen maken voor onder meer natuur, recreatie, voorzieningen, wonen en infrastructuur. Later dit jaar worden die samengevoegd tot een plan voor ‘Norgerduinen’.

menu