Jagers: vrij baan voor hitsige ree door afschotconflict Drenthe

Opgejaagd door hormonen en blind voor alles schieten reeën in de bronsttijd alle kanten op. Met niet alleen aanrijdingen tot gevolg; reeën belanden ook regelmatig in het kanaal. FOTO ARCHIEF HENK BENTING

Jagers liggen in de clinch met Staatsbosbeheer over het afschot van reeën. Het conflict loopt zo hoog op dat jagers de provincie Drenthe waarschuwen: ze willen niet aansprakelijk gesteld worden voor een dreigende toename van aanrijdingen met hitsige reeën.

Het gaat om wildbeheereenheid De Drie Marken, die bossen en landerijen tussen grofweg Emmen en Borger als jachtgebied heeft. Maar het reewildbeheer in de gebieden van Staatsbosbeheer ligt sinds begin deze maand compleet stil. De Drie Marken en Staatsbosbeheer zijn na lang overleg er namelijk niet in geslaagd daarvoor een nieuw contract voor zes jaar af te sluiten.

Opgejaagd door hormonen

,,En dat is funest, want juist de bronsttijd breekt aan. Jongere bokken zitten achter de reegeiten aan, maar worden verjaagd door de ouderen bokken, die over hun territorium waken. Blind voor alles en opgejaagd door hormonen schieten ze alle kanten op. Daardoor zijn er juist in de bronsttijd veel aanrijdingen met reeën’’, zegt voorzitter Jan Ketelaar van De Drie Marken.

Omdat reeën zich in de bronsttijd meer laten zien, worden ze volgens secretaris Jantinus Reinds van De Drie Marken juist in deze periode vaker afgeschoten. ,,Maar nu gebeurt er dus niets.’’

Tot grote frustratie van De Drie Marken, want de jagers zijn verplicht om een bepaald aantal reeën af te schieten. ,,Dat legt de provincie ons op. Aantallen worden onder meer bepaald aan de hand van het aantal aanrijdingen met reeën, dat niet boven een bepaald percentage mag komen te liggen’’, zegt Reinds.

Niet verantwoordelijk voor stijging aanrijdingen

Maar sinds 1 juli wordt er vanwege het conflict dus helemaal niet meer op reeën in het gebied gejaagd. In een brief aan onder meer de provincie schrijft De Drie Marken op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld te willen worden voor de gevolgen van een stijging van het aantal aanrijdingen. ,,Je moet er toch niet aan denken dat juist in deze periode een automobilist tegen een boom rijdt na een botsing met een ree’’, zegt Ketelaar.

Volgens De Drie Marken zijn er meerdere redenen voor de strijd met Staatsbosbeheer. De wildbeheereenheid ergert zich aan het niet melden van activiteiten in de bossen. ,,Zoals speurtochten, of nachtelijk mountainbiken. Staatsbosbeheer geeft daarvoor wel vergunningen af, maar waarschuwt de jagers niet even. Verder vraagt Staatsbosbeheer ineens de helft meer geld voor reewildbeheer. Regels zijn bovendien aangescherpt. Op steeds minder plekken in het bos mag gejaagd worden. En de auto wordt steeds meer verbannen’’, geeft Reinds aan.

Jacht ligt nu twee maanden stil

Vanuit deze achtergrond heeft De Drie Marken bedankt voor het reewildbeheer van het Valtherbos. ,,En dat kan dus niet. Het gaat om het hele leefgebied van de ree, er kan niet zomaar een bos worden uitgesloten’’, zegt woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer. ,,We hopen er na de zomervakantie alsnog uit te komen met De Drie Marken.’’ Boerma erkent dat de jacht nu twee maanden stil ligt. ,,Er is even geen afschot, maar we denken niet dat daardoor het aantal aanrijdingen stijgt. Zo’n vaart zal het niet lopen.’'

Boerma zegt dat de klacht niet geïnformeerd te worden over speurtochten en mountainbiken nooit Staatsbosbeheer heeft bereikt. ,,Op zo’n informatieverzoek kunnen we snel inspelen.’'

menu