Jeugdgevangenis Veenhuizen wordt reservegevangenis voor volwassenen

Gevangenis Esserheem in koloniedorp Veenhuizen - Foto: Archief DvhN

De justitiële jeugdinrichting van Elker in Veenhuizen blijft behouden als reservegevangenis en de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem worden tussen 2021 en 2025 gerenoveerd, waardoor er meer plek voor gevangenen komt.

Dat staat in een brief die minister Dekker (Rechtsbescherming) donderdag aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

Sluiting voorkomen

De jeugdinrichting wordt in de toekomst niet langer gebruikt voor de detentie van jongeren, maar doet dienst als als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden. Naar verwachting ontstaat er een tekort voor deze groep gevangenen.

Door de jeugdinrichting een nieuwe functie te geven, is een sluiting voorkomen. Vorig jaar werd bekend dat het rijk de jeugdgevangenis in Veenhuizen per 2021 wilde sluiten, omdat er veel jeugdcellen leeg zouden staan.

Brandbrief

Het besluit om de jeugdinrichting nu een andere functie te geven, is de uitkomst van de gesprekken die de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld met het rijk hebben gevoerd. Nadat bekend werd dat het rijk de jeugdgevangenis in 2021 wilde sluiten, maakten burgemeesters uit Groningen, Friesland en Drenthe zich hard voor het voortbestaan van de gevangenis. Ze stuurden de minister een brandbrief waarin de 32 burgemeesters erop wezen dat de instelling van Elker in Veenhuizen, voorheen Juvaid, de enige jeugdgevangenis in het Noorden is. Een sluiting ervan zou honderden mensen hun baan kosten. Daarnaast zou het er ook toe leidden dat gedetineerde jongeren een stuk verder van hun woonplaats vast komen te zitten.

‘Wij hebben ons volop ingezet voor behoud van de jeugdgevangenis in Veenhuizen,’ aldus Klaas Smid, burgemeester Noordenveld. ‘Dit zou niet alleen de circa 100 medewerkers hun baan kosten, maar ook gevolgen hebben voor een groot aantal indirecte banen in de regio. Inmiddels is duidelijk geworden dat een gedeelte van de medewerkers elders een baan heeft gevonden en een deel per 1 januari 2021 bij de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de slag kan.’

Renovatie

Esserheem en Norgerhaven, de twee gevangenissen in Veenhuizen, worden in 2021 grondig gerenoveerd. Daarbij komt er plek voor 276 gevangen, in plaats van de huidige 240. De gevangenissen worden gerenoveerd omdat ze niet langer voldoen aan de eisen van deze tijd. Na de renovatie moeten de gevangenissen weer 25 jaar vooruit kunnen. Met de verbouwing zou zo’n 96 miljoen euro zijn gemoeid.

Tijdens de renovatie wordt de voormalige gevangenis Bankenbosch gebruikt worden als tijdelijke locatie voor gedetineerden. Een gedeelte van het gebouw wordt gebruikt als een dependance van het opleidingsinstituut van Dienst Justitiële Inrichtingen.

menu