Om nog dit jaar zes ton te besparen op de sociale uitgaven, hanteert De Wolden de kaasschaaf. De jeugdzorg levert het grootste aandeel.

Om de uitgaven in het sociaal domein ‘in balans’ te krijgen, moet er 1,2 miljoen euro worden bezuinigd. Van de gemeenteraad kreeg het college van B en W de opdracht de helft daarvan dit lopende jaar te realiseren. Omdat maatregelen, die mensen direct en mogelijk hard raken, niet eerder dan volgend jaar kunnen ingaan, hanteert het college de kaasschaaf.

Met een aandeel van naar verwachting 250.000 euro levert de jeugdzorg de grootste bijdrage. De Wmo-uitgaven (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden met 50.000 euro teruggedraaid en op de uitvoering van de Participatiewet wordt 15.000 euro beknibbeld.

College hoopt op meevaller

Voor de resterende drie ton hoopt het college op een meevaller op het gebied van begeleid wonen en is er door de Wsw-bedrijven (Wet sociale werkvoorziening) een voordeel behaald dat terugvloeit naar de gemeenten. De grootste hap is niet echt een bezuiniging. Die wil het college halen uit de reservepot voor het sociaal domein.

Het college zegt te hebben gekozen voor maatregelen die burgers ‘niet of nauwelijks direct raken’. Niettemin moeten in de jeugdzorg de door- en uitstroom worden versneld. Behandel- en begeleidingstrajecten worden ingekort. Want, zo stelt het college, het is niet een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. En er wordt alleen nog hulp in de categorie ‘zwaar’ geboden als er een duidelijk doel is en de ouders er volledig achter staan en ook meewerken.

Geen krukje meer voor onder de douche

Meer zelf doen en zelf betalen geldt ook bij de uitvoering van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen die verhuizen van een aangepaste woning naar een huis dat nog moet worden aangepast, worden ‘strakker geïndiceerd’. Eenvoudige voorzieningen, zoals een krukje voor onder de douche en zogeheten drempelhulpen, worden niet langer vergoed. Wie zijn of haar scootmobiel niet gebruikt, moet het vervoermiddel inleveren.

Zorgaanbieders mogen alleen nog werkelijk geleverde zorg in rekening brengen. En dienen ze de nota te laat in, krijgen ze een strafkorting van 5 procent. Zzp’ers die zorg leverenworden door De Wolden niet langer gezien als professionals en krijgen minder betaald.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe