Katholieke en protestantse basisschool Emmer-Compascuum gaan samen

Multifunctioneel centrum De Deele. Nabij dit gebouw moet een schoolgebouw komen voor twee fusiescholen: een openbare en een protestants/katholieke. Foto: DvhN

De basisscholen De Hoeksteen (katholiek) en Braakhekkeschool (protestants) in Emmer-Compascuum gaan medio 2020 fuseren.

Dit is althans het plan van de beide schoolbesturen. Zij hebben onderwijsadviseur Theo Joosten uit Leeuwarden ingehuurd om het fusietraject in goede banen te leiden. Volgens Joosten kampen de scholen als gevolg van krimp met een teruglopend aantal leerlingen.

Op De Hoeksteen krijgen momenteel zo’n 60 kinderen les, bij de Braakhekkeschool staan zo’n 45 leerlingen ingeschreven. ,,Wil je op langere termijn een school met een fatsoenlijke omvang, dan is het verstandig om daarop nu te anticiperen. Dat hebben beide schoolbesturen gedaan.’’

Naast de katholieke kerk en in het centrum

De Hoeksteen staat naast de katholieke kerk, aan het voeteneind van het dorp. Wie de cijfers van de laatste twee jaar erbij pakt, krijgt niet de indruk dat deze school last heeft van de krimp. Sinds 2016 kwamen er per saldo zo’n vijftien kinderen bij. Maar hiermee werd het verlies in de periode 2012 - 2016 niet goed gemaakt. In 2012 waren er nog zo’n 90 leerlingen.

De Braakhekkeschool staat in het centrum. De school vierde in 2013 het honderdjarig bestaan met 94 leerlingen. Dat dit aantal inmiddels is gehalveerd, kan niet los worden gezien van interne problemen die zich in 2017 op de Braakhekkeschool openbaarden. Flink wat ouders haalden toen hun kind van deze school.

,,Het huidige aantal leerlingen is aanleiding geweest om na te denken over de toekomst van deze school. In zekere mate geldt dat ook voor De Hoeksteen’’, verduidelijkt Joosten.

Nieuwbouw bij De Deele

In Emmer-Compascuum en op het gemeentehuis wordt al jarenlang gepraat over de bouw van een brede school naast multifunctioneel centrum De Deele. Toen de gesprekken begonnen, was het de bedoeling om er vier scholen in te vestigen: De Hoeksteen, De Braakhekkeschool en de openbare basisscholen De Meent en De Runde.

De twee laatstgenoemde scholen, die elk nu ruim honderd leerlingen hebben, koersen al langer aan op een fusie. Die zou in 2021 zijn beslag moeten krijgen. Dan wordt naar verwachting ook de brede school opgeleverd. Joosten: ,,Als De Hoeksteen en De Braakhekkeschool in 2020 samengaan, blijven zij in hun huidige gebouwen tot de nieuwbouw in het centrum klaar is. Niemand zit te wachten op twee verhuizingen in relatief korte tijd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe