Zonnepark Lange Runde bij Barger Compascuum.

Komt Drenthe vol te liggen met zonnepanelen? Overdrijven is ook een vak, vindt projectontwikkelaar

Zonnepark Lange Runde bij Barger Compascuum. Foto Jan Anninga

De provincie Drenthe wil dat er strengere regels komen om zo te zorgen dat het Drentse landschap niet vol komt te liggen met zonnepanelen. Maar overdrijven is ook een vak, zegt projectontwikkelaar GroenLeven.

Op dit moment is slechts 0,4 procent van Drenthe belegd met zonnepanelen. Tegelijk loopt Nederland achter met de energietransitie. Houd dus alle opties open om schone energie op te wekken. 

Dit zegt projectontwikkelaar GroenLeven uit Leeuwarden in reactie op de plannen van de provincie Drenthe om paal en perk te stellen aan de ontwikkeling van zonne-akkers. Volgens woordvoerder Maarten de Groot kan Nederland zich de luxe niet permitteren om ongenuanceerd opties te annueleren.

Aantasting landschap voorkomen

Gedeputeerde Henk Brink (VVD) stelt Provinciale Staten voor om strengere regels op te stellen en meer prioriteit te geven aan zon-op-dak. Brink wil aantasting van het fraaie Drentse landschap voorkomen en voldoende ruimte overhouden voor boeren.

GroenLeven is een grote speler op het gebied van zonne-energie in Drenthe. Het bedrijf realiseerde onder andere de zonnepanelen op Groningen Airport Eelde. Ook realiseert het bedrijf een drijvend zonnepark op de zandwinplas bij de Mussels bij Beilen. Hier liggen 40.000 zonnepanelen.

Daarnaast benadrukt De Groot dat zijn bedrijf ook projecten ontwikkelt met zon-op-dak. Hij wijst daarbij op het zonnecarport bij het TT-circuit. Het is volgens hem ook niet terecht te verwachten dat de zonnepanelen de agrarische activiteiten zullen verdringen. „Je kunt zonnepanelen heel goed combineren met de teelt van zacht fruit”, noemt hij als voorbeeld. „Landbouwgrond is er ook in verschillende gradaties.”

Zonnepark moet ‘van ons’ zijn

Niettemin, het is belangrijk dat de overheid stevig de touwtjes in handen houdt bij de ontwikkeling van zonneparken. Zowel voor wat betreft de inpassing in het landschap als voor de betrokkenheid van de bevolking, zegt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. „We moeten vaart maken met de energietransitie, dat vinden wij ook. En we komen er niet met alleen zon-op-dak. Maar je moet voorkomen dat er parken komen waarvan inwoners zeggen: dat is niet van ons, maar het heeft wel impact op ons gebied.” De gang van zaken met de gaswinning in Groningen en de komst van windturbines in het Mondengebied bewijst volgens Hoekstra hoe belangrijk dit is.

„Ontwikkelaars als GroenLeven hebben daar wel aandacht voor, maar uiteindelijk zijn het bedrijven die zaken willen doen. Daarom is de regie van de overheid zo belangrijk.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu