Kort geding om vluchteling met verblijfsvergunning uit azc te krijgen (weigert aangeboden woonruimte)

Het AZC in Hoogeveen. Foto: Archief DvhN

Een 53-jarige vluchteling met een verblijfsvergunning weigert het azc in Hoogeveen te verlaten. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) eist dat hij vertrekt.

Het COA heeft een kort geding aangespannen tegen de ex-asielzoeker uit Eritrea. Dat diende maandag bij de rechtbank in Assen. De man werd in 2016 een verblijfsvergunning toegekend. In mei van dit jaar kreeg hij een huurwoning aangeboden in de gemeente Veenendaal. Hij heeft deze woning geweigerd. Volgens de man is het huis vies en zit het vol met vochtplekken.

Geen ernstige gebreken aan woning

In twee zogeheten woningweigeringsgesprekken met een medewerker van het COA heeft hij aangegeven dat hij de aangeboden woonruimte niet wil. De man heeft foto’s en een filmpje overhandigd, waaruit volgens hem blijkt dat het huis ongeschikt is. De advocaat van het COA zegt dat uit de foto’s niet blijkt dat er ernstige gebreken zijn aan de woning. Het gaat om een appartement op de eerste verdieping van een gebouw uit de jaren zestig. ,,In de twee gesprekken is aan de man meegedeeld dat het een passende woning is en dat hij bij weigering uit het azc moet.”

Minder instroom asielzoekers

Volgens de advocaat van de man was er bij het tweede gesprek geen tolk aanwezig, waardoor sprake zou zijn van een procedurefout. ,,Bovendien is er op dit moment geen tekort aan opvangplekken in azc’s doordat er veel minder instroom van asielzoekers is.” De man zelf zei via een tolk dat hij uitsluitend had gevraagd om de gebreken te repareren. ,,Ik had niet verwacht dat ik door te vragen om reparaties het risico liep om op straat te komen.”

De rechter was het met de advocaat van het COA eens dat uit de foto’s niet blijkt dat de woning grote gebreken vertoond. Binnen twee weken wordt door de rechter uitspraak gedaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe